tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 9

Cập nhật : 05/07/2014
Phú gia nhi tử tính nguyên kiêu Vị thụ cơ hàn tại nhất triều Thử nhật bị cương nan nhẫn nại Tất sinh xúc giác thử nhà phao

 

Quẻ 9

 

Phú gia nhi tử tính nguyên kiêu

Vị thụ cơ hàn tại nhất triều

Thử nhật bị cương nan nhẫn nại

Tất sinh xúc giác thử nhà phao

 

Dịch thơ

 

Con cái nhà giàu tính rất kiêu

Chưa từng gian khổ bởi nuông chiều

Ngày nay gặp khó không kiên nhẫn

Đầu nọ mỏ kia lắm chuyện liều

 

Giải

 

Nên nhẫn nại, chẳng tranh giành, gặp việc khó giữ yên lành, chưa từng chịu gian khổ, nếu không kiên nhẫn hà tất sinh lắm chuyện lôi thôi, phải cẩn thận giữ mình.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®