tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 7

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên niên ngư dược dục thành long Hốt kiến ngư ông bố võng lung Tận lưu phấn thân la võng phá Vũ môn cấp lãng nhậm hoành tùng

 

Quẻ 7

 

Thiên niên ngư dược dục thành long

Hốt kiến ngư ông bố võng lung

Tận lưu phấn thân la võng phá

Vũ môn cấp lãng nhậm hoành tùng

 

Dịch thơ

 

Ngàn năm cá chép muốn thành rồng

Bất chợt ngư ông bổ lưới vòng

Hết sức quẫy vùng trong mắt lưới

Qua bao tầng sóng mới thong dong

 

Giải

 

Vừa mới đi, đã bị nạn, nhưng không lo, sau thành đạt.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®