tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 4

Cập nhật : 05/07/2014
Phàm nhân phong lực tiến hành châu Bất phạ sân sân xuất hải ngung Cơ hội thử thời quân mạc thất Nhất tiên thành cử nhất thiên thu

 

Quẻ 4

 

Phàm nhân phong lực tiến hành châu

Bất phạ sân sân xuất hải ngung

Cơ hội thử thời quân mạc thất

Nhất tiên thành cử nhất thiên thu

 

Dịch thơ

 

Giương buồm rẽ sóng vượt ra khơi

Chẳng sợ cuồng phong giữa biển trời

Cơ hội đến rồi đừng để lỡ

Làm ngay chốc lát để ngàn đời

 

Giải

 

Đắc nhân lực, ngoại vô ưu cầu thử nhật, mạc đình lưu.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®