tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 15

Cập nhật : 05/07/2014
Nhất kiến nhân gia nhất mỹ nhân Chủ trương tác ngã dự hoà thân Tiểu nhi trưởng đại nghi gia thất Vị bốc hà do hợp Tấn Tần

 

Quẻ 15

 

Nhất kiến nhân gia nhất mỹ nhân

Chủ trương tác ngã dự hoà thân

Tiểu nhi trưởng đại nghi gia thất

Vị bốc hà do hợp Tấn Tần

 

Dịch thơ

 

Lại thấy gần nhà một gái xinh

Ý muốn cùng ta lập gia đình

Trẻ đã lớn khôn cho xây dựng

Nếu hỏi có nên rất thuận tình

 

Giải

 

Lợi khả kiến, vị đắc thu, tụng vị khả, hôn nhân thành.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®