tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 17

Cập nhật : 05/07/2014
Kim niên thế sự dị đương niên Khẩu thuyết nhiên nhiên ý bất nhiên Thiên tình chí thân do kế lợi Huống ư thử ngoại khải vô biên

 

Quẻ 17

 

Kim niên thế sự dị đương niên

Khẩu thuyết nhiên nhiên ý bất nhiên

Thiên tình chí thân do kế lợi

Huống ư thử ngoại khải vô biên

 

Dịch thơ

 

Năm nay việc đời khác năm xưa

Miệng nói thế này ý thế kia

Tính tốt thấy thân tìm mưu lợi

Bề ngoài sao biết chuyện đong đưa

 

Giải

 

Sự đa biến, hữu vô tình, tụng vị chỉ, bệnh vị thanh.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®