tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 18

Cập nhật : 05/07/2014
Đào hồng liễu lục hảo xuân quang Nhật noãn phong hoà giác tiệm tàng Khải đãn kỳ viên vi thắng cảnh Sơn lâm hà sứ bất phân phương

Quẻ 18

 

Đào hồng liễu lục hảo xuân quang

Nhật noãn phong hoà giác tiệm tàng

Khải đãn kỳ viên vi thắng cảnh

Sơn lâm hà sứ bất phân phương

 

Dịch thơ

 

Xuân sang đào liễu cùng đua tươi

Gió mát cây xanh bới nắng trời

Chẳng những vườn ta là cảnh đẹp

Rừng núi đâu đâu cũng tốt bời

 

Giải

 

Sự cập thời, hôn hựu nghi, bệnh tương dũ, tụng hoà hay.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®