tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 19

Cập nhật : 05/07/2014
Mang mang hải thuỷ dục liên thiên Viễn viễn thừa phong nhất chỉ thuyền Thuỳ vấn dục tương hà xứ tài Hương tâm cực mục cách ba yên

 

Quẻ 19

 

Mang mang hải thuỷ dục liên thiên

Viễn viễn thừa phong nhất chỉ thuyền

Thuỳ vấn dục tương hà xứ tài

Hương tâm cực mục cách ba yên

 

Dịch thơ

 

Trên trời dưới biển nước mênh mông

Thuyền giấy xa xa gió thổi nhanh

Nào biết thuyền này đâu là bến

Mắt nhìn sóng vỗ dạ sao đành

 

Giải

 

Cảnh buồn rầu thấy đau lòng, không tài lợi, chẳng nên đi; chớ nên xâm phạm của ai.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®