tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 21

Cập nhật : 05/07/2014
Quẻ 21 Thử lai cầu hướng xuất hà tâm Bất tỷ nhân gian dịch kiến lâm Phạt nhĩ hoả du tam thập lạng Hinh hương tam bách nhất thiên kim

        Quẻ 21

Thử lai cầu hướng xuất hà tâm

Bất tỷ nhân gian dịch kiến lâm

Phạt nhĩ hoả du tam thập lạng

Hinh hương tam bách nhất thiên kim

       Dịch thơ

Đi lễ mà sao lại khác lòng

Chẳng như người thế bậc thần thông

Ta phạt dầu đèn ba trăm lạng

Hương thơm ba nắm một ngàn vàng

Giải

Lòng không thành nên bị phạt, phải tạ lỗi, không trái ý, đi lễ không thành tâm, bị Thánh phạt
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®