tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 22

Cập nhật : 05/07/2014
Thử lai cầu bốc vị kiền thành Thả tam hồi ra lý tính tình Huyền dục cánh y tam nhật hậu Cánh lai cầu bốc tiện phân minh

Quẻ 22

Thử lai cầu bốc vị kiền thành

Thả tam hồi ra lý tính tình

Huyền dục cánh y tam nhật hậu

Cánh lai cầu bốc tiện phân minh

Dịch thơ

Đi lễ cầu xin chẳng thành tâm

Về nhà suy nghĩ sửa lỗi lầm

Thành tâm đổi áo 3 ngày nữa

Trở lại kêu xin tỏ trăng rằm

Giải

Nên bái tạ, hãy về nhà, ra ngày rằm bói không sai, sau 3 ngày đến lễ.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®