tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 25

Cập nhật : 05/07/2014
Trượng lê huê bộ quá kiều đông Đối diện sơ thăng nhật chính hồng Mãn thuỷ ánh lai y nhiễm tử Thử thân đại chí đắc phiên long

Quẻ 25

Trượng lê huê bộ quá kiều đông

Đối diện sơ thăng nhật chính hồng

Mãn thuỷ ánh lai y nhiễm tử

Thử thân đại chí đắc phiên long

Dịch thơ

Chống gậy đi trên chiếc cầu đông

Đối diện mặt trời toả ánh hồng

Bóng nước chiếu nên mầu đỏ tía

Như người chí lớn được cưỡi rồng

Giải

Xuất hành tốt, tài danh nên, bệnh kiện qua, các việc tốt.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®