tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 26

Cập nhật : 05/07/2014
Báo lai tức phụ hảo nam nhi Ngã thị phân vân tiện khả chi Gia nội nhân luân thăng nhất cấp Môn phong hoàn mỹ khách hồng hy

Quẻ 26

Báo lai tức phụ hảo nam nhi

Ngã thị phân vân tiện khả chi

Gia nội nhân luân thăng nhất cấp

Môn phong hoàn mỹ khách hồng hy

Dịch thơ

Tin về vợ mới đẻ con trai

Trong lòng phấn khởi chẳng bảo ai

Gia nội mỗi người thăng một cấp

Cửa nhà vui vẻ phúc trùng lai

Giải

Đinh tài tốt, phúc lộc thọ, nhà bình yên, vạn sự hay.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®