tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 27

Cập nhật : 05/07/2014
Thập nhị ngô thuỳ vy tể tướng Thái công bát thập ngộ Văn vương Xuân lai nam phố mai hoa bạch Thu đáo đông ly cúc nhuỵ hoàng

Quẻ 27

Thập nhị ngô thuỳ vy tể tướng

Thái công bát thập ngộ Văn vương

Xuân lai nam phố mai hoa bạch

Thu đáo đông ly cúc nhuỵ hoàng

Dịch thơ

Mười hai ngô ai làm tể tướng

Thái công bát tuần ngộ Văn Vương

Đầu xuân đầu phố hoa mai trắng

Thu tới rèm đông cúc nhị vàng

Giải

Việc trước chẳng màng, việc sau không lo, thời vận đến muộn, sau mới làm nên.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®