tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 30

Cập nhật : 05/07/2014
Độc thượng cao sơn đệ nhất phong Chú khan hạ giới cảnh ung dung Thử thời chính thị vân tiêu khách Bất thức Đào nguyên thượng kỷ trùng

Quẻ 30

Độc thượng cao sơn đệ nhất phong

Chú khan hạ giới cảnh ung dung

Thử thời chính thị vân tiêu khách

Bất thức Đào nguyên thượng kỷ trùng

Dịch thơ

Một ngọn núi cao nhất khu rừng

Nhìn xem hạ giới cảnh ung dung

Chốn này chính là vân tiên khách

Chẳng biết Đào Nguyên cách mấy trùng

Giải

                      Cao rất nguy, việc chưa nên, không tham lợi, chẳng ra tay
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®