tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 31

Cập nhật : 05/07/2014
Dạ gian phong sậu dĩ phong tỳ Suy chiết chi hoa đệ nhất chi Duy hữu hạnh đào kiêm lý thụ Nhất gai xuân sắc bất tu si.

Quẻ 31

Dạ gian phong sậu dĩ phong tỳ

Suy chiết chi hoa đệ nhất chi

Duy hữu hạnh đào kiêm lý thụ

Nhất gai xuân sắc bất tu si.

Dịch thơ

Ban đêm giông tố mạnh tràn về

Làm gẫy cành hoa rụng bốn bề

Chỉ có hạnh đào cùng gốc mận

Một vườn xuân sắc vẫn xum xuê

Giải

Chiêm bệnh hung, thương bất nghi, hôn nhân hợp, canh cập thời.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®