tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 32

Cập nhật : 05/07/2014
Đỗ nguyên khấp huyết vị xuân quy Cảm động khuê tình bán yểm mi Khởi toạ xong tiền khung dạ nguyệt Tư phu bất giác lệ chiêm y

Quẻ 32

Đỗ nguyên khấp huyết vị xuân quy

Cảm động khuê tình bán yểm mi

Khởi toạ xong tiền khung dạ nguyệt

Tư phu bất giác lệ chiêm y

Dịch thơ

Quốc kêu kiệt sức đợi xuân về

Trong chốn khuê tình cảm động ghê

Cửa sổ đêm khuya trăng khuyết bóng

Nhớ chồng dòng lệ thấm khăn the

Giải

Việc xa xôi, kiện chưa thôi, tin tức vắng, người biệt ly.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®