tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 34

Cập nhật : 05/07/2014
Kim cổ vô song địch khái nhân Phá Yên, Hán, Việt dữ Tề Tần Bạt sơn cử đỉnh uy kinh thế Nhất đán Ô Giang tự hoá thân

Quẻ 34

Kim cổ vô song địch khái nhân

Phá Yên, Hán, Việt dữ Tề Tần

Bạt sơn cử đỉnh uy kinh thế

Nhất đán Ô Giang tự hoá thân

Dịch thơ

Xưa nay vô địch ít có người

Phá Yên, Hán, Việt cứ nhiều nơi

Bạt sơn cử đỉnh oai lừng lững

Một phút Ô Giang kết cuộc đời.

Giải

Thương đắc lợi, tài xức nghi, đầu đắc chí, vỹ phòng nguy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®