tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 35

Cập nhật : 05/07/2014
Chu Lang tích nhật phá Tào Công Gia cát tiên sinh vy đảo phong Liệt điện công thành do Xích Bích Thanh danh chấn động hạ hoa chung

Quẻ 35

Chu Lang tích nhật phá Tào Công

Gia cát tiên sinh vy đảo phong

Liệt điện công thành do Xích Bích

Thanh danh chấn động hạ hoa chung

Dịch thơ

Ngày xưa Chu Du phá Tào Công

Gia Cát tiên sinh lại cầu phong

Đốt lửa thành công sông Xích Bích

Tiếng vang lừng lẫy hạ hoa trung

Giải

Tài lộc tiến, công danh được, thiên hạ trợ, tác sự hoà.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®