tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 36

Cập nhật : 05/07/2014
Kính huynh sự trưởng trọng tiên sư Tu thử hoàng thiên giáng phúc hy Tâm chú tham tài tài bất đắc Hữu hay hiếu nghĩa tự vinh thời

Quẻ 36

Kính huynh sự trưởng trọng tiên sư

Tu thử hoàng thiên giáng phúc hy

Tâm chú tham tài tài bất đắc

Hữu hay hiếu nghĩa tự vinh thời

Dịch thơ

Thương yêu anh em kính trọng thầy

Như vậy trời cho mọi việc hay

Lòng muốn tham tài, tài chẳng được

Có lòng hiếu nghĩa hưởng ơn đầy

Giải

Kính trọng thầy, thân thiết với anh em, làm việc hiếu nghĩa, không tham lợi, mọi việc hay.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®