tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 37

Cập nhật : 05/07/2014
Đương thử thê như thắng lão thân Vị thuỳ kim nhật hữu tư thân Tâm vô hiếu đạo thiên gia tội Thượng cản cầu linh hướng thánh thần

Quẻ 37

Đương thử thê như thắng lão thân

Vị thuỳ kim nhật hữu tư thân

Tâm vô hiếu đạo thiên gia tội

Thượng cản cầu linh hướng thánh thần

Dịch thơ

Coi vợ con hơn bố mẹ sinh

Vì ai nay mới có thân mình

Lòng không hiếu đạo càng thêm tội

Còn giám kêu xin đấng thánh thần

Giải

Khinh phụ mẫu, trọng thê nhi, thêm gia tội, thử cáo tri.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®