tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 38

Cập nhật : 05/07/2014
Thủ tiết thu đông thả tiệm tài Xuân lai danh lợi tiện tương nghi Chí quân chiêm dục tường hung cát Cầu tốc nan thành uổng độ cơ

Quẻ 38

Thủ tiết thu đông thả tiệm tài

Xuân lai danh lợi tiện tương nghi

Chí quân chiêm dục tường hung cát

Cầu tốc nan thành uổng độ cơ

Dịch thơ

Nay tiết thu đông đã muộn rồi

Sang xuân danh lợi đạt hoà đôi

Nay ngươi muốn biết hung hay cát

Muốn chống khó thành uổng công thôi

Giải

Không nên vội, hãy yên thân, việc giữ kín, đợi sang xuân.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®