tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 39

Cập nhật : 05/07/2014
Vận tự lai xuân cát khánh đa Quân kim hựu bốc hảo như hà Tương phùng tài tử xương thiên tích Dư nhược cầu quan thuỷ thượng ba

Quẻ 39

Vận tự lai xuân cát khánh đa

Quân kim hựu bốc hảo như hà

Tương phùng tài tử xương thiên tích

Dư nhược cầu quan thuỷ thượng ba

Dịch thơ

Vận từ sang xuân tốt rất nhiều

Ngươi  nay lại bói tốt làm sao

Gặp người tài tử trời cho của

Nếu có quan lộc việc nên hưu

Giải

Rất tốt đẹp, chẳng phải cầu, bầu bạn gặp, quan chức hưu.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®