tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 40

Cập nhật : 05/07/2014
Đình ngoại song nhi hỷ liễu hoa Đường chung phụ mẫu đối thường trà Hoàn nhi đắc thử vi hy tiếu Vị khán khoa công bất thiểu gia

Quẻ 40

Đình ngoại song nhi hỷ liễu hoa

Đường chung phụ mẫu đối thường trà

Hoàn nhi đắc thử vi hy tiếu

Vị khán khoa công bất thiểu gia

Dịch thơ

Sân trước đàn con múa hái hoa

Trong nhà cha mẹ uống thanh tra

Thấy trước cảnh vui cười hớn hở

Người xem khen ngợi công ta

Giải

Thậm đắc ý, tối bình an, chủ hoà hợp, lợi quảng đa.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®