tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 86

Cập nhật : 05/07/2014
Đào hoa điệp lộ sắc thiêm kiệu Liễu giá nghênh phong cử nhược điều Tối thị nhất trường thanh thắng cảnh Thanh thanh ngân đối sắc yêu yêu

Quẻ 86

Đào hoa điệp lộ sắc thiêm kiệu

Liễu giá nghênh phong cử nhược điều

Tối thị nhất trường thanh thắng cảnh

Thanh thanh ngân đối sắc yêu yêu

Dịch thơ

Hoa đào sương xuống sắc thêm xuân

Cành liễu gió đưa đẹp bội phần

Khảng định nơi đây là thắng cảnh

Lá xanh hoa thắm sắc càng xuân

Giải

Mọi việc kịp thời, đi buôn có lời, cùng nhau hoà hợp, tốt lại, xấu đi, công thành danh toại
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®