Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Kinh dịch, Tứ trụ, Xin quẻ :

Bát quái thuộc ngũ hành Bát quái thuộc ngũ hành

Càn Đoài thuộc Kim Ø Chấn Tốn thuộc Mộc Ø Khôn Cấn thuộc Thổ Ø Khảm cung thuộc Thuỷ Ø Ly cung thuộc Hoả

Xem thêm ...
Địa chi thuộc ngũ hành Địa chi thuộc ngũ hành

Hợi Tý thuộc Thuỷ ü Dần Mão thuộc Mộc ü Tỵ Ngọ thuộc Hoả ü Thân Dậu thuộc Kim ü Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc Thổ.

Xem thêm ...
Ngũ hành tương sinh,tương khắc Ngũ hành tương sinh,tương khắc

Kim Sinh Thuỷ Thuỷ Sinh Mộc Mộc Sinh Hoả Hoả Sinh Thổ Thổ Sinh Kim

Xem thêm ...
Địa chi xung hợp Địa chi xung hợp

Tý Sửu hợp Ø Dần Hợi hợp Ø Mão Tuất hợp Ø Thìn Dậu hợp Ø Tỵ Thân hợp Ø Ngọ Mùi hợp là tốt.

Xem thêm ...
Trường sinh Trường sinh

TRƯỜNG SINH 1. Kim trường Sinh tại Tỵ 2. Mộc trường Sinh tại Hợi 3. Hợi trường Sinh tại Dần 4. Thuỷ, Thổ trường Sinh tại Thân. Đọc: Trường Sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đô vương, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

Xem thêm ...
Quý nhân lộc mã Quý nhân lộc mã

Giáp mậu khiêm ngưu dương Ø Ất Kỷ thử hầu hương Ø Bính Đinh chư kê vị Ø Nhâm Quý thổ xà tàng Ø Canh Tân phùng mã hổ.

Xem thêm ...
Hàm trì sát Hàm trì sát

Chính: Ngũ cửu mão hàm trì cho thông 2. Nhì: Lục thập nguyệt tỷ cung 3. Tam: Thất thập nhất mới dùng đến kê 4. Tứ: Bát thập nhị nguyệt ngựa về đến nơi.

Xem thêm ...
Tuần trung,không vong,chân không Tuần trung,không vong,chân không

Giáp Tý tuần trung Tuất Hợi không 2. Giáp Tuất, tuần trung Thân Dậu không 3. Giáp Thân, tuần trung Ngọ Mùi không 4. Giáp Ngọ tuần trung Thìn Tỵ không 5. Giáp Thìn tuần trung Dần Mão không

Xem thêm ...
Bốn mùa vượng,tướng,tử,tù,hưu Bốn mùa vượng,tướng,tử,tù,hưu

Xuân: Mộc vượng, Hoả tướng, Thổ tử, Kim tù, Thuỷ hưu 2. Hạ: Hoả vượng, Thổ tướng, Kim tử, Thuỷ tù, Mộc hưu

Xem thêm ...
Chiếm hôn nhân Chiếm hôn nhân

Hưu tất tiền sum hậu tất ly Sinh tăng phú quý khánh lộc tuỳ Thương vi tiền chiếm hậu hôn hiệp Đổ tất Nam tần, nữ việt bi ... Cảnh tất trung ngoại phân phi cách

Xem thêm ...
Ngũ hành sinh khắc Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành sinh khắc

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®