Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 25 : Coi tuổi , con của năm ông Huỳnh Đế sang hèn Số 25 : Coi tuổi , con của năm ông Huỳnh Đế sang hèn

Con vua Xích Đế Tuổi Tỵ , tuổi Ngọ : tánh nóng nảy lẹ làng, gần người sang trọng con cháu ít , có tài lộc và có tiểu tật . Nên thờ vua Xích Đế tánh nhẫn nại mới yên . Con vua Bạch Đế Tuổi Thân , tuổi Hợi : tánh hạnh can cường , có tât hoặc có thẹo , hay ưa dao búa, ưa chiến tràng , có tài lộc hay hoạn nạn .

Xem thêm ...
Số 26 : Coi số có nhà hay không ? Số 26 : Coi số có nhà hay không ?

Số này đặng số Đại gia : số này ở nhà của cha mẹ không đặng hay sanh đều hao tốn, tai nạn, có số đi ở làng khác, tạo gia nghiệp đặng tốt, dễ làm ăn hơn chỗ cũ . Phàm số người ở chỗ quê hương lập đặng , nếu đi xứ khác tạo không thành, còn số người có lưu lạc xứ khác lập nên gia nghiệp ; nếu ở lại quê hương thì lại không thành

Xem thêm ...
Số 27 : Coi số mạng tuổi có 30 câu thơ và đoán rõ vận thời , mỗi năm, mỗi tháng , mỗi ngày kiết hung Số 27 : Coi số mạng tuổi có 30 câu thơ và đoán rõ vận thời , mỗi năm, mỗi tháng , mỗi ngày kiết hung

Lời giải luận nên lưu ý Coi vận thời gặp năm kỵ, tháng kỵ là kỵ nặng phải nên đề phòng Coi vận thời gặp năm hạp và gặp tháng kỵ là kỵ nhẹ, có việc kỵ đặng nhẹ. Coi vận thời gặp năm hạp và tháng hạp là hạp trọn tốt , đặng may vui vẻ. Năm hạp có tháng kỵ , tháng hạp có ngày kỵ , ngày hạp có giờ kỵ xin chú ý .

Xem thêm ...
TUỔI: GIÁP TÝ Mạng: Hải Trung Kim TUỔI: GIÁP TÝ Mạng: Hải Trung Kim

Làm ăn lớn việc không toàn , Bất câu việc nhỏ bình an đắc thành . Số này tuổi trẻ xuân xanh , Đắng cay một lúc phải đành gian truân Cách xa xứ xở trông chừng , Khắc hào phu phụ đã từng số nhiều, Lương duyên đời đổi vậy thì , Khó tròn đôi bạn hầu bi số phần . Sanh nhằm thiên quý giai nhân , Tánh sáng thanh khiết tự tân nghiệp nghề .

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Sửu Mạng : Hải Trung Kim Nam  : Thờ ông Quan Đế Thánh Nhân Tuổi : Ất Sửu Mạng : Hải Trung Kim Nam : Thờ ông Quan Đế Thánh Nhân

Đoán xem số mạng như là Ất Sửu Kim mạng số ta như vầy Tuổi thổ kim mạng số này Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh Phước đức chiếu mạng đặng lành Có tay cầm của lộc dành về sau Lương duyên cay đắng biết bao Khắc xung chồng vợ dễ nào đặng an Tuổi xuân dời đổi đôi phần Cảnh gia đình một lo toan gia đình

Xem thêm ...
Tuổi : Bính Dần Mạng : Lư Trung Hỏa Tuổi : Bính Dần Mạng : Lư Trung Hỏa

Tự tâm liệu tính lo lường Trung niên tiền của tầm thường bậc trung Tánh người cứng cỏi không cùng To gan lớn mật tự tung một mình Có số gần đặng người vinh Hoặc có quyền tước thân tình người sang Đêm nằm lo tính không an Chưa tay đi đứng ngõ toan xa đường Phù trầm số phạm bất lương Sông sau sóng lớn bị thương một lần Mạng sanh nhờ có giải Thần

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Mẹo Mạng : Lư Trung Hỏa Tuổi : Đinh Mẹo Mạng : Lư Trung Hỏa

Gia đình tạo lập nhiều lần Đặng nên cơ nghiệp đến gần tuổi cao Đoán rằng thiên phá lâm vào Dầu của cha mẹ dễ nào cầm lâu Đêm nằm lo tính cao sâu Tay làm ra của ngõ hầu trông mang Miệng lưỡi lanh lợi sáng thông Có duyên đi đứng phước hồng xứ xa Tay chân mau lẹ ý ta Tánh người vui vẻ, miệng mà bải buôi Ưa nơi yên tỉnh lòng vui

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Thìn Mạng : Đại Lâm Mộc Nam  : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng Tuổi : Mậu Thìn Mạng : Đại Lâm Mộc Nam : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng

Vợ chồng xung khắc ngữ ngôn Lấy sự nhẫn nại bảo tồn về sau Đệ huynh xa cách ngõ hầu Thương nhau để dạ có thâm tình Tánh người cứng cỏi không tin Thánh Thần không tương chống kình quỷ ma Miệng Phật lòng rắn đó là Đồ mưu thiết kế cao xa lỗ lời Buổi đầu tính lớn vậy thời Đến sau tính nhỏ đổi dời bỏ qua Làm nơi nói ngã vậy mà Xung cha khắc mẹ tự ta lo lường

Xem thêm ...
Tuổi : Kỷ Tỵ Mạng : Đại Lâm Mộc Tuổi : Kỷ Tỵ Mạng : Đại Lâm Mộc

Đến khi Loan Phụng hoà minh Nếu chứa phước đức đinh ninh ở đời Người có tánh nhát vậy thời Văn chương ham học trong đời sáng thông Tâm linh biết trước ở lòng Số người lại có vào công danh Có tay thương mãi tai lành Số có trâu ruộng lộc dành về sau Tính toan lo liệu quản ban Việc làm kỷ lưỡng muốn mau vừa lòng Sanh nhằm chữ bịnh long đong

Xem thêm ...
Tuổi : Canh Ngọ Mạng : Lộ Bàng Thổ Tuổi : Canh Ngọ Mạng : Lộ Bàng Thổ

Tâm trí lo tính không bền Lo đôn lo đáo không nên việc gì Tin người giúp đỡ sau thì phản tâm Mạng sanh thiện phước chiếu lâm Tâm linh biết trước ngõ tầm sáng thông Tánh người rộng rãi khoan hồng Ra nơi công chúng phần đông vững vàng Của tiến lộc thực trời ban Đủ ăn, đủ mặc đặng an đó là Số này xa cách mẹ cha

Xem thêm ...
TUỔI: TÂN MÙI Mạng: Lộ Bàng Thổ TUỔI: TÂN MÙI Mạng: Lộ Bàng Thổ

Phước đức chiếu số đặng lành Tiền tài phát đạt tạo thành gia cư. Tánh người mau lẹ lo tư, Uống ăn cũng dễ không từ món chi Tù lao số phạm vậy thì, Bắt buộc hình phạt số ni co rày Phu thê số phận đắng cay Quả Tú chiếu mạng hôm nay trễ chầy, Đến sau loan Phụng hiệp bầy, Đôi dàng khác xứ xum vầy nợ duyên Y tinh không hạp sanh phiền Lấy sự nhẫn nại bình yên ở đời Đối người tử tế vậy thời Sau ngày tranh phản tiếng lời vào ra Đêm thanh lo tính vậy mà Chưa đi nhiễu chỗ số ta đời đời Quê hương

Xem thêm ...
Tuổi : Nhâm Thân Mạng: Kiếm Phong Kim Tuổi : Nhâm Thân Mạng: Kiếm Phong Kim

Khó nuôi thuở nhỏ đủ đầy thuốc thang Thường hay bịnh hoạn vương mạng Giải thần độ mạng nhẹ an thân hình. Phù Trầm số mạng giữ gìn, Sông sâu sóng lớn hữu kinh một lần. Thường hay đi đứng phân vân,

Xem thêm ...
Tuổi : Quí Dậu Mạng : Kiếm Phong Kim Tuổi : Quí Dậu Mạng : Kiếm Phong Kim

Qúi Dậu kim mạng kim khăc hiềm, Tánh người cứng cỏi lập nghêm bề ngoài Số phần duyên nợ đổi thay, Quả Tú chiếu, mạng đắng cay nợ tình Có duyên sắc đẹp ba sinh, Nhiều nơi tính lại chung tình khó xong Thiên Đức chiếu mạng phước hông Số người trường thọ tấm lòng trung cang Tâm tánh cứng cỏi vững vàng Miệng thời hay nói chẳng màng sợ ai Bộ niệng không kín hôm nay, Có việc vui miệng nói rày lậu ra Tiền tài y lộc số ta, Cũng là đủ dụng đạo nhà ấm no Tánh hay vui vẻ truyện trò

Xem thêm ...
Tuổi : Giáp Tuất Mạng : Sơn Đầu Hỏa Tuổi : Giáp Tuất Mạng : Sơn Đầu Hỏa

Có số mât của thình lình chẳng hay. Tánh người không độc lòng này, Giần người thì nói giận rầy bỏ qua. Đời sanh cực khổ số ta, Dẫu mà có của cũng là khổ tâm. Trong tay nghề nghiệp tự tâm, Tay khéo sảo biển phước lâm lẹ tàng. Khi nào gặp việc khó toan, Trong ngày trong buổi tình càng mau thông.

Xem thêm ...
Tuổi:Ất Hợi Mạng : Sơn Đầu Hỏa Tuổi:Ất Hợi Mạng : Sơn Đầu Hỏa

Người lại thầm ghét bất đồng ý ta. Tuổi nhỏ số khắc mẹ cha, Hoặc cha cùng mẹ chịu rày gian nan. Tuổi xuân nhiều việc tai nạn. Khắc hào phu phu không toàn căn duyên. Lỡ duyên buổi trước ưu phiền, Đời sau họi hiệp vẹn tuyền trăm năm Trung niên vãng cảnh tài lâm,

Xem thêm ...
Bính Tý Mạng :giang Hạ Thủy Bính Tý Mạng :giang Hạ Thủy

Tuổi cùng với mạng hai đây không toàn Điều Khách chiếu mạng chẳng an Một lần té nặng phải mang tật rầy. Hoặc té sông giếng hôm nay, Sông sâu sóng lớn nạn tai phải phòng Của tiền khó giữ cho xong Tay làm ra của kho mong giữ tròn Thiếu niên tài lộc hao mòn, Trung niên phát đạt lại còn vinh quang Số này tay có quyền ban, Cùng là chức tước gần hàng quới nhơn Đời sanh thanh khiết không sờn

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Sửu Mạng: Giang Hạ Thủy Tuổi : Đinh Sửu Mạng: Giang Hạ Thủy

Có tật bịnh kín có vầy trường sanh. Tháu Dương chiếu mạng khôn lanh. Tánh sáng mau hiểu tài lành tâm linh, Vẻ vui gương diện ý tình, Chiêm bao thường thấy mẹ mình bay đi Long Thần chiếu mạng phò trì Tay làm ra của vậy thì như chơi. Số này tạo lập nên đời,

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Dần Mạng : Thành Đầu Thổ Tuổi : Mậu Dần Mạng : Thành Đầu Thổ

Giận người không cố tánh gần trượng phu Ta nên dưỡng tánh tu tâm, Của tiền như thể đèn lu cạn dần Giàu nghèo ta khó lo âu, Nhiều phen đời đổi sanh sầu số ta, Phu thê xung khắc bất hoà, Đổi dời duyên nợ gẫm mà đắng cay Đẹ huynh cốt nhúc chân tay, Anh em khác xứ ở rày phương xa. Không nhờ thân tộc khó nương, Tự tay tạo lập lo lường đặng nên. Bỗng thân ta giữ cho bền Một lần té nặng chịu nên tật rầy

Xem thêm ...
Tuổi : Kỷ Mẹo Mạng : Thành Đầu Thổ Tuổi : Kỷ Mẹo Mạng : Thành Đầu Thổ

Sô này tay có quyền bàn. Công danh chức phận người sang yêu vì Không phần chơi bạn số ni. Tin phần can thiệp dễ chi đặng tròn. Đối người trong hau lòng son. Ngày sau trở mặt lai còn phản tâm. Than lộc lãnh thảm buồn thầm Cùng là huynh đệ khó lòng thờ nhau. Vợ chồng đặng hiệp muôn sau, Mới là đặng tốt phước hào bền lâu. Người hay tín ngưỡng nhiệm màu, Yêu lành chuộng phải ngõ hầu thiện tâm. Của phụ ấm ta khó cầm, Dầu có ảnh tàm đường hao ra. Đêm thanh ngớ ngẩn lòng ta, Ngĩ suy buồn tuổi vậy mà quê xưa.

Xem thêm ...
Tuổi : Canh Thìn Mạng: Bạch Lạp Kim Tuổi : Canh Thìn Mạng: Bạch Lạp Kim

Bịnh phù chiếu mạng chẳng may, Thân hình yếu duối bịnh hoài không an Lo hay lo tính đa đoan, Khổ tâm ưu lự gia đàng làm ăn. Người có mưu trí lòng băng. Tính cao lo thấp khoan hoằng mở mang. Tánh ưu kinh sách luận bàn, Ham nghe nghĩa lý là đàng sáng thông. Số ta tiền của phước hồng, Đủ ăn đủ mặc ngỏ mong đậu tài. Gia đình có số đổi thay, Đôi lần mới đặng hôm nay tạo thành. Vợ chồng hòa hiệp rành rành, Một đời bền vững chớ sanh đổi dời. Số ta chẳng đặng thảnh thơi, Khi ăn không hết khi thời ngồi không.

Xem thêm ...
Tuổi : Tân Tỵ Mạng: Bạch Lạp Kim Tuổi : Tân Tỵ Mạng: Bạch Lạp Kim

Long thần chiếu cố phước hồng, Của tiền phật đạt rầy mong sang giàu. Ta làm ra của biết bao, Gia đình tạo lập đặng hào vinh quang. Số ta chồng vợ chẳng toàn, Đổi đời cách trở đôi đàng rẻ phân. Đời sau sum hiệp nghĩa ân, Cũng là khắc ý là phần số ta. Có mưu léo lắt vậy mà, Chí khí cứng cỏi dám qua mặt người. Có duyên đi đứng tốt tươi, Quới nhơn giúp đỡ khó mười cũng xong.

Xem thêm ...
Tuổi : Nhâm Ngọ Mạng: Dương Liễu Mộc Tuổi : Nhâm Ngọ Mạng: Dương Liễu Mộc

Phải phòng té nặng chịu rày tật thân. Chìm ghe té giếng một lần, Phải phòng sông giếng là phần kỵ ta. Tánh ưa trồng tỉa đó là Tấm lòng rộng rãi ham mà thiên tâm. Cảu tiền ta khó giữ cầm, Làm ra có của lại tầm đường ho. Số khắc cha mẹ dễ nào, Làm cho phụ mẫu lao đao thương hình. Tánh người cần kiệm giữ gìn, Tuổi xuân lận đận gia đình khó nên. Trung niên vãn cảnh vững bền, Lớn tuổi tạo lập đặng nên gia đình.

Xem thêm ...
Tuổi : Quí Mùi Mạng: Dương Liễu Mộc Tuổi : Quí Mùi Mạng: Dương Liễu Mộc

Lương duyên cách trở số ta. Nhiều nơi duyên nợ vậy màkhó song. Đến sau loan phụng chung phòng, Gặp nơi hào phú phước hồng bền lâu. Rộng lòng vui vẻ ngõ hầu, Cứu người rồi lại đáo đầu không ơn. Cửa nhà dời đổi nguồn cơn, Cách xử cha mẹ dời chơn xứ người. Mới là tạo lập tốt tươi,

Xem thêm ...
Tuổi: Giáp Thân Mạng: Tuyền Trung Thủy Tuổi: Giáp Thân Mạng: Tuyền Trung Thủy

Miệng linh nòi trước những lời, Những Điều hung kiết nói thời chẳng sai. Số có quyền tước trong tay. Gần người sang trọng ý rày mến thương. Giữ thân số phận bất lương, Một lần té nặng bị thương tật rày. Số ta y lộc tiền tài, Gia đình no đủ hôm nay an toàn. Tánh tình hòa thuận tâm khoan, On nhu mềm mỏng là đàng thiện lương Tuổi xanh vận tơ gió sương, Ngữa nghiêng đôi độ là đường khổ tâm. Trung niên vãng cảnh tài lâm, Lớn tuổi phát đạt của cầm bền lâu. Không phần chơ bạn ngõ hầu, Tin cậy tử tế đáo đầu phản tâm Đệ huynh cốt nhục tình thâm, Nghĩa tình ấm lạnh có cầm như không. Số trai có khắc con dòng,

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®