Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nhâm cầm độn toán :

Xích Kỳ Xích Kỳ

Qua Hợi: nước, địch, qua Dần: mộc công. Qua Thân nóng lạnh binh nhung. Qua Tỵ nắng nỏ vật hung, người tàn. Xem Chi còn xét thêm Can. 5 hành sở thuộc, gian nan như rằng

Xem thêm ...
Thanh Kỳ Thanh Kỳ

Can qua sát phạt đã đành nhiều phương. 4. Thiên Phụ Tân Chấn hương Giữ gìn 5 lúa lẫm thương chất đầy. 5. Giữa Thiên Cầm, Nhâm, giết say. 6. Thiên Tâm, Quý, Đoài tay phạt người. Đạo trong hiệu lệnh thường soi. 7. Khôn trong có cột Trời (Thiên Trụ) sáu Đinh.

Xem thêm ...
Thủy Kích Biến Hóa Thủy Kích Biến Hóa

Thổ công theo đuổi đắp thành những khi Kim Thành Thủy Kích Cùng về. Phương đông binh dấy hoặc thì phương tây. Thủy: Nước Lớn, năm no đầy. Bắc quân về hợp Đông này cầu thân. (Rợ Bắc Khởi binh, được toán hòa, mùa đông có việc hòa hợp cầu thân).

Xem thêm ...
Ngũ Phúc Ngũ Phúc

Ngũ Phúc thuộc Thổ lưu vùng. Nạn tai tắt hết, dân mừng vua yên. Vua cùng, Vua Phúc thọ niên (nền vua Cùng 5 phúc). Hào sơ nối dõi. Đối bên giặc thù. (ở Hào Sơ cường con nối dõi, ở Đối Xung sinh vua trộm cướp).

Xem thêm ...
Quân Cơ Quân Cơ

Nền Vua trị ba chục năm. Lý Trời, Lý Đất lại thăm Lý Người (Lý trời phương ấy sao lành chiếu, Lý đất sinh sản muôn vật, Lý Người dân giàu có). Vẽ bày cung quí dâng ngôi. Vua coi phương lạ tuần chơi đất lành.

Xem thêm ...
Thần Cơ Thần Cơ

Là năm kẻ sĩ ra liền. (dùng tướng hiền, năm lúa thóc tốt, được mùa). Hoặc năm Ách quí có miền tiến dâng. Hội 5 phúc cả một tầng. Là nơi tể phụ mệnh vâng miếu đường. Dân đồng năm tiến hiền lương. Làm cho chính sự cát sương hòa bình.

Xem thêm ...
Dân Cơ Dân Cơ

Đất kia hội họp Thần đồng. Thổ công lắm việc thành chung sức nhiều. Nền Dân, năm ấy được mùa. Quân Thần cùng gặp thêm đua phúc lành. Giàu sang thọ khỏe phong hanh. Nhà dân thường phát, Nổi danh người hiền. Lúa đau, dân bệnh sao nên.

Xem thêm ...
Cửu Cung Cửu Cung

Tuế Kể với Cả (Thái) Cùng vai. Đại thần mất lễ, Hậu cài âm mưu. Cùng Văn Đại Tướng 1 Chiều Giáp ngoài quan ải dõi điều mạnh hơn. Ví mà đất tuyệt chết chôn. Cửa hung, tướng dữ và dồn Canh Tân. Ra quân hại đến ba quân, Tham chủ phải chết, dáng lân tiếc tình.

Xem thêm ...
Đại Khách Đại Khách

Đại Khách thuộc Thủy Thìn tinh Là bậc đại tướng oai hình quân sư Hoặc đồng 3 – 7 Thái cư (cung 3, cung 7) Hoặc đồng Chủ Đại Tiểu chờ 1 cung Hoặc Cùng ngôi với Tâm Phòng. Gặp nhau nơi ấy đều dòng sét lao. 1 – 8 gặp, nước tràn dào.

Xem thêm ...
Tựa Tựa

Bộ Kỳ Môn Độn Giáp này tương truyền là của hai vị tiên sinh Trương Tử Phòng và Gia Cát Lượng làm ra bí kíp. Ở trong nói về hành quân xuất trận cho đến chiệm nghiệm ẩn độn mọi việc

Xem thêm ...
Kỳ môn độn giáp tông tự Kỳ môn độn giáp tông tự

Đế Nghiêu sai Đại Vũ đi trị thủy, được Huyền Nữ truyền cho văn thư, mà nhận rùa thiêng sông Lạc. Lưng mang 9 trù. Độn giáp được xếp thành từ đó.

Xem thêm ...
Yên ba điếu tấu ca Yên ba điếu tấu ca

Âm Dương thuận nghịch diệu nan cùng. Nhị chí hoàn hương nhất cửu cung. Diệu năng liễu đạt âm dương lý, thiên địa đồ lai nhất chưởng trung.

Xem thêm ...
Dịch nghĩa Dịch nghĩa

Hiên Viên Hoàng đế đánh Suy Vưu. Trác Lộc bao năm khổ đã nhiều. Mộng được thần trời truyền phép lạ. Dựng đàn cúng tế tạ ơn cao.

Xem thêm ...
Lời người dịch Lời người dịch

Hoàng đế là thủ lĩnh nòi Hán, Suy Vưu là thủ lĩnh nòi Việt. Hán Việt đánh nhau ở đất Trác Lộc. Hán thua mãi. Sau nhờ sức gián điệp mà Hán cắp được công thức Hà Đồ Lạc Thư của Việt.

Xem thêm ...
Kỳ môn tổng quyết ca Kỳ môn tổng quyết ca

Lưới trời bốn bức không đường thoát. Âm Dương xuôi ngược diệu nan cùng. Tiết khí rồi lần thời hậu định. Hai Chí xoay vần một chín cung. Ba Nguyên vượt nối trên Nghi nối. Tám quẻ

Xem thêm ...
Lệ khởi cục độn Âm - Dương Lệ khởi cục độn Âm - Dương

Đông Chí, Kinh Trập: 1-7-4 Tiểu Hàn: 2-8-5 Xuân Phân, Đại Hàn: 3-9-6 Lập Xuân: 8-5-2 Cốc Vũ, Tiểu Mãn: 5-2-8 Vũ Thủy: 9-6-3 Thanh Minh, Lập Hạ: 4-1-7 Mang Chủng: 6-3-9

Xem thêm ...
12 Thần ứng nghiệm 12 Thần ứng nghiệm

Bạch Hổ vào cửa. Cửa quan lo sợ. Thấy chết, nghe bi. Binh cách đường di. - Thái thường vào cửa. Phường tuồng con hát. Rượu thịt thấy đống. Tranh đẹp thần thông.

Xem thêm ...
Thanh long phương cát Thanh long phương cát

Tuần giáp Tý: Tý Tuần Giáp Tuất : Tuất Tuần Giáp Thân: Thân Tuần giáp Ngọ: Ngọ Tuần giáp Thìn : Thìn Tuần giáp Dần: Dần

Xem thêm ...
Bài ca 12 ngày Hoàng đạo - Hắc đạo Bài ca 12 ngày Hoàng đạo - Hắc đạo

Muốn tìm ngày Hoàng đạo hay Hắc đạo thì cứ trong tháng Tý hay tháng Ngọ đặt Thanh long vào ngày Thân (câu đầu bài ca này là Tý Ngọ kiếm ngôi Thân), rồi đặt tiếp Minh đường vào ngày Dậu

Xem thêm ...
Màu sắc và 5 hành của 9 cung, 8 quái, 9 sao, 9 thần. Màu sắc và 5 hành của 9 cung, 8 quái, 9 sao, 9 thần.

Trực phù: đất. Đằng xà: lửa. Thái âm: Kim. Lục hợp: gỗ. Câu trận: đất. Bạch hổ: Kim. Chu tước: lửa. Huyền vũ: nước. Cửu địa: đất. Cửu thiên: kim.

Xem thêm ...
Tìm can chi ngày tháng, dịch mã v.v. Tìm can chi ngày tháng, dịch mã v.v.

Giáp Kỷ năm nay tháng Bính Dần, Ất Canh năm ấy Mậu theo chân, Bính Tân mở cửa Canh Dần ngự, ví hỏi Nhâm Đinh vẫn tháng Nhâm. Mậu Quý tháng giêng ai đó nhỉ ? Giáp Dần đầu tháng tính lần lần.

Xem thêm ...
Quyết 10 khắc ứng Quyết 10 khắc ứng

Mậu thiên bàn trên Mậu địa bàn gọi là Phục ngâm. Mọi việc đều bế tắc. Giữ tĩnh thì cát.

Xem thêm ...
Sao Thiên bồng, Thiên xung, Thiên phụ... Sao Thiên bồng, Thiên xung, Thiên phụ...

- Gặp giờ Hợi có trẻ nhỏ thành bầy, đàn bà mặc áo tang đến làm ứng thì sau 60 ngày nhân có giặc mà được tiền của. Ba năm sau nhân phù thủy, thuốc men mà phát tài.

Xem thêm ...
Ba kỳ tới cung khắc ứng lành dữ. Ba kỳ tới cung khắc ứng lành dữ.

Kỳ Ất tới cung Kiền, có người mặc áo vàng tới, hoặc gánh củi qua làm ứng, trong 60 ngày sau thêm tài sản của người âm Thương. Phát lớn.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®