Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nhâm cầm độn toán :

4. Tìm Mắt Đất - Địa Mục 4. Tìm Mắt Đất - Địa Mục

(Đến Đông chí, khối dương cũng y như thế. Như hạ chí, khối âm khởi Lữ Thân chuyển thuận 16 thần, gặp Cấn Tốn gọi là 2 toán) Kể Thủy Kích

Xem thêm ...
5. Tìm 2 Đại Tướng 5. Tìm 2 Đại Tướng

Chủ Khách 2 mắt trú (Mục trú) xem 2 Khách, Chủ, Dựa cung sau Ất là nơi Trú, Ví vào Gián thần giữ một trú, Trước Gián cung nào luôn giữ số Cung Chính mà trên, số lấy cung.

Xem thêm ...
6. Tìm 2 Tham Tướng 6. Tìm 2 Tham Tướng

7. Tìm Tam Cơ (3 nền),8. Tìm 5 Phúc,9. Tìm Du lớn (đại du)

Xem thêm ...
10. Tìm 4 Thần (tứ thần) 10. Tìm 4 Thần (tứ thần)

11. Các sao thuộc Ngũ Hành,12. Thập can hóa khí khởi Tràng Sinh

Xem thêm ...
13. Tìm khởi niên Tuế Tích 13. Tìm khởi niên Tuế Tích

Năm tích dồn lại Dùng năm Thượng Cổ Giáp Tý tích đến triều Minh chính thống, năm thứ 6 Tân Dậu (ngang triều ta Thái Tông Văn Hoàng Đế Đại Bảo năm thứ 3 (tây Lịch 1441 tứCanh Tông triều Minh năm 2 và triều ta Lê Thái Tông Đại Bảo thứ 2 là Tân Dậu) được

Xem thêm ...
14. Tuế Kể Thái Ất Mù Cung (chuyển cung) 14. Tuế Kể Thái Ất Mù Cung (chuyển cung)

15. Tìm Thiên Mục Văn Xương, 16. Tìm Kể Thần ở đâu,17. Tìm Địa Mục Thủy Kích

Xem thêm ...
18. Tìm 2 Toán Chủ Khách để dựng 2 Đại Tướng 18. Tìm 2 Toán Chủ Khách để dựng 2 Đại Tướng

Ví như 2 Mục tới cung nào, lấy Số cung ấy. Như cung chính thì lấy số cung chính. Như cung gián thì chỉ lấy 1 số mà thôi, những cung gián khác đều không dùng. Điểm xuôi đến sau Ất thì ngưng

Xem thêm ...
19. Tìm hai Tham Tướng Chủ Khách 19. Tìm hai Tham Tướng Chủ Khách

19. Tìm hai Tham Tướng Chủ Khách,20. Tìm Tứ Kể Thái Ất chuyển cung(Năm tháng ngày giờ đều cùng.

Xem thêm ...
21. Nguyệt Kể dùng tháng 11 năm trước 21. Nguyệt Kể dùng tháng 11 năm trước

Giáp Tý là tháng Giáp Tý cục, Ất Sửu cục 2 chuyển xuôi 72 cục, Chia làm 5 nguyên Tý. Phép này dùng vòng Kỷ Dư lấy 12 mà nhân lên. Lấy 360 mà trừ. Không hết lấy 72 mà trừ

Xem thêm ...
22. Kể Ngày 22. Kể Ngày

22. Kể Ngày,23. Kể Giờ,24. Tìm 5 Phúc

Xem thêm ...
25. Tìm Quân Cơ (nền Vua) 25. Tìm Quân Cơ (nền Vua)

25. Tìm Quân Cơ (nền Vua),26. Tìm Thần Cơ,27. Tìm Dân Cơ (nền dân)

Xem thêm ...
28. Tìm 4 Thần, Ất Trời (Thiên Ất), Trực Phù,địa Ất 28. Tìm 4 Thần, Ất Trời (Thiên Ất), Trực Phù,địa Ất

Dùng năm Thượng Cổ tícnh đến năm vào việc là bao nhiêu. Lấy 360 mà trừ. Lại lấy 36 mà khử. Nếu không hết 3 mà rút. 4 Thần khởi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giáng cung Tỵ (cung Ráng Tỵ) Minh Đường Thân

Xem thêm ...
29. Tìm cờ Thái Tuế, Thanh Long 29. Tìm cờ Thái Tuế, Thanh Long

29. Tìm cờ Thái Tuế, Thanh Long,30. Tìm Khí Cung Xích Kỳ (cờ đỏ) ,

Xem thêm ...
31. Tìm (Âm Cả) Thái Âm Hắc Kỳ (cờ đen) 31. Tìm (Âm Cả) Thái Âm Hắc Kỳ (cờ đen)

31. Tìm (Âm Cả) Thái Âm Hắc Kỳ (cờ đen),32. Tìm 9 sao Trực Phù

Xem thêm ...
32. Trực Phù 32. Trực Phù

32. Trực Phù, Trực Sự,Vào nguyên 2, Cục 23. Lấy Tích Nhật (ngày tích) từ Thượng Cổ đến đây được 3.7,29 3.0,6.535; Dùng vòng kỷ 90 mà trừ, còn dư 5 toán. Kh i Giáp Ngọ, 6 Mậu Thiên Bồng là Trực Sự (thẳng việc)

Xem thêm ...
33. Tìm Văn Xương Cửu Tinh (Bài Văn 9 Sao) giữ Phận Dã nào. 33. Tìm Văn Xương Cửu Tinh (Bài Văn 9 Sao) giữ Phận Dã nào.

Dùng Giáp Tý nguyên trên tích đến năm cầu. Lấy phép vòng 270 mà khử. Còn dư lấy Xuất cung 30 mà rút là vào cung. Khởi cung 1 Văn Xương chuyển xuôi 9 cung

Xem thêm ...
34. Tìm Chín Tinh Quý Thần. 34. Tìm Chín Tinh Quý Thần.

Vòng Kỷ Dư ở nơi cầu. Vòng lớn 90. Vòng nhỏ 9 Số. Định cung 1. Thái Nhất (nhất cả) 9. Thiên Hoàng (Hoàng trời) 8. Thái Âm (Âm cả) 7. Hàm Trì (ao liền) 6. Thanh Long (rồng xanh) 5. Thiên Phù (thẻ trời)

Xem thêm ...
35. Tìm Thần Quý rút cung bay tới đâu. 35. Tìm Thần Quý rút cung bay tới đâu.

35. Tìm Thần Quý rút cung bay tới đâu.

Xem thêm ...
36. Tìm năm, tháng, ngày, giờ , 8 cửa. 36. Tìm năm, tháng, ngày, giờ , 8 cửa.

Dùng Giáp Tý nguyên trên Tích dụng từ Thượng Cổ Giáp Tý cho đến Năm Tháng Ngày Giờ cầu việc. Lấy 240 mà trừ. Không đủ trừ, lấy 30 mà khử. Dư là vào cửa. Khởi cửa Khai, thuận 8 cung

Xem thêm ...
37. Trước đem cửa Trực Sự gia trên Đại tướng chủ 37. Trước đem cửa Trực Sự gia trên Đại tướng chủ

37. Trước đem cửa Trực Sự gia trên Đại tướng chủ

Xem thêm ...
38. Lấy Trực Sự gia trên Thái Ất 38. Lấy Trực Sự gia trên Thái Ất

Thiên Mục ở dưới. Khai Hưu Sinh là 3 cửa không đủ. Lấy Khai đối Đổ (Mở đối Đóng) Sinh đối Tử, Hưu đối Cảnh (Lành đối Lớn). Tả hữu ép giữa Đổ Tử cửa hung, cũng là không đủ

Xem thêm ...
39. Tám quẻ Thu Mầm (Bát quái nạn giáp pháp) 39. Tám quẻ Thu Mầm (Bát quái nạn giáp pháp)

KIỀN thu mầm (nạp) ở Giáp Nhâm Kiền trong : Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn Ngoại Kiền: Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất KHÔN thu mầm (nạp) ở Ất Quý: Nội Khôn: Ất Vị, Ất Tỵ, Ất Mão Ngoại Khôn: Quý Sửu, Quý Hợi, Quý Dậu CHẤN thu mầm (nạp) ở Canh:

Xem thêm ...
40. Tìm 9 Hạn Dương Tai Biến Lớn Nhỏ (Dương Cửu hạn) 40. Tìm 9 Hạn Dương Tai Biến Lớn Nhỏ (Dương Cửu hạn)

Số nguyên nhỏ hết thì định là đói rét. Có điển dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu việc, thêm Âm Dương sai 130 toán, phép trừ như trên

Xem thêm ...
41. Tìm 106 hạn biến tai (Âm Bách Lục) 41. Tìm 106 hạn biến tai (Âm Bách Lục)

Lấy phép nguyên lớn 4320 mà trừ, là số hạn Lớn. Phần không hết, lấy số hạn nhỏ 288 mà trừ. Phần không đầy là vào hạn nhỏ. Hạn nhỏ đến năm Kỷ Tỵ, còn thiếu 8 năm mới đầy.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®