Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nhâm cầm độn toán :

1) Đào sinh: 1) Đào sinh:

Độn coi 1 quẻ Đào Sinh, Thiên Cương gia Mạnh biết mình bình an.

Xem thêm ...
2) Theo người: 2) Theo người:

Độn coi 1 quẻ theo người, Gặp chăng chẳng gặp biết chơi sự đời

Xem thêm ...
3) Thấy tin: 3) Thấy tin:

Qúy thì tin thực phân minh, Ngày 2 ắt thấy, lòng mình sẽ yên.

Xem thêm ...
4) Tìm thuyền: 4) Tìm thuyền:

Trọng thì thuyền đã thay vùng đổi nơi Qúy thì buồm thuận gió xuôi,

Xem thêm ...
5) Lạc đường: 5) Lạc đường:

Ngã ba ta biết đi phương nao đày, Mạnh thời tay trái đường ngay,

Xem thêm ...
6) Gặp quan: 6) Gặp quan:

Người lành hay dữ cho an tấm lòng. Mạnh thì là đấng anh hùng,

Xem thêm ...
7) Giặc hung: 7) Giặc hung:

Mạnh thì giặc đi đã chầy, Trọng thì quân giặc khi nay ở lỳ.

Xem thêm ...
8) Gặp người: 8) Gặp người:

Độn xem 1 qủe gặp người, Hiền, ngu, lành, dữ đoán lời phải chăng.

Xem thêm ...
9) Thù xưa: 9) Thù xưa:

Qúy thì gian giảo thâm trầm, Khăng khăng 1 mực những trăm phiền hà.

Xem thêm ...
10) Bạn ta: 10) Bạn ta:

Đoán coi cho biết có nhà hay không. Mạnh thì chủ khách hoan phùng,

Xem thêm ...
11) Cầu quan: 11) Cầu quan:

Đến người, người sẽ hỏi han thến nàỏ Mạnh thì hẳn gặp quan cao,

Xem thêm ...
12) An ninh: 12) An ninh:

Qúy thì duyên hẩm vận xui, Hại người hại của lửa thui trộm luồn.

Xem thêm ...
13) Bán buôn: 13) Bán buôn:

Mạnh thì mua 1 bán 2, Buôn may bán đắt tiền lời vạn thiên,

Xem thêm ...
14) Mượn tiền: 14) Mượn tiền:

Người liền cho mượn tin nơi lòng mình. Trọng thì khéo nói mới thành,

Xem thêm ...
15) Thất tài: 15) Thất tài:

Quý thì của mất đi đâu, Tự nhiên tin đến ta mau tìm tòi

Xem thêm ...
16) Đi chơi: 16) Đi chơi:

Độn coi 1 qủe đi chơi, Ta đến nhà người, người có nhà chăng?

Xem thêm ...
17) Người về: 17) Người về:

Qúy thì đang mải dậm trường, Nay mai sẽ đến bằng dường sớm hơn.

Xem thêm ...
18) Đêm hôm: 18) Đêm hôm:

rọ nhà khách điếm, hàng cơm, lữ hành. Mạnh thì mọi sự thông hanh,

Xem thêm ...
19) Ù tai: 19) Ù tai:

Mạnh thì điềm tốt phân minh, Sẽ có tin đến gia đình chẳng lâu

Xem thêm ...
20) Quái xà: 20) Quái xà:

Độn xem 1 qủe quái xà, Điềm lành hay dữ trong nhà cho minh,

Xem thêm ...
21) Chiêm bao: 21) Chiêm bao:

Trọng thì có sự vui mừng. Qúy thì vô sự xin đừng hãi kinh.

Xem thêm ...
22) Thai sinh: 22) Thai sinh:

Qúy thì sinh đẻ khó khăn, Gặp cơn sản nạn có phần ưu tư

Xem thêm ...
23) Ngục tù: 23) Ngục tù:

Tha hay giam giữ, quan tư thế nào Mạnh thì còn ở lung lao,

Xem thêm ...
24) Trộm vào: 24) Trộm vào:

Độn xem 1 qủe trộm vào, Rằng trai hay gái kẻ nào gian tham,

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®