Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nhâm cầm độn toán :

25) Đi tìm: 25) Đi tìm:

Của ta nó lấy rồi đem phương nào, Mạnh, Trọng cùng ứng 1 hào,

Xem thêm ...
26) Đi thuyền: 26) Đi thuyền:

Qúy thì sóng gió êm đềm, Trời quang mây tạnh sóng im bốn bề.

Xem thêm ...
27) Tỉnh mê: 27) Tỉnh mê:

Ta xem cho biết liệu bề tính chơi Mạnh thì người vẫn còn ngồi

Xem thêm ...
28) Nắng mưa: 28) Nắng mưa:

Để mình liệu cách che đưa đi đường. Mạnh thì ròng rã mưa trường,

Xem thêm ...
29) Tạnh mưa: 29) Tạnh mưa:

Đoán ra cho rõ kẻo chưa được tường, Mạnh thì mưa gío khác thường,

Xem thêm ...
30) Chiều trời: 30) Chiều trời:

Cơn mưa, cơn bão hay thời gió mây, Mạnh thì gió cả mây dày,

Xem thêm ...
31) Tìm tiền: 31) Tìm tiền:

Quý thì tài đến rất mau, Phương Đông tài vượng ta thâu bội phần.

Xem thêm ...
32) Hành nhân: 32) Hành nhân:

Độn coi biết ý hành nhân, Rằng đi hay chẳng, ta cần đoán mau,

Xem thêm ...
33) Tìm người: 33) Tìm người:

Độn coi 1 qủe tìm người, Gặp chăng chẳng gặp quyết lời cho minh.

Xem thêm ...
34) Đổi trao: 34) Đổi trao:

Qúy thì chênh lệch khôn nài, Đôi bên thương lượng chẳng ai chịu nhời

Xem thêm ...
35) Với người: 35) Với người:

Độn xem mưu sự với người, Nên chăng ta sẽ quyết lời hồ nghi

Xem thêm ...
36) Cửa quan: 36) Cửa quan:

Mình làm hay phải hàm oan tội tình. Mạnh thì tội vạ bởi mình,

Xem thêm ...
37) Nóng mặt: 37) Nóng mặt:

Độn xem sao nóng mặt mình, Đoán coi chi biết sự tình ngày mai

Xem thêm ...
38) Nhân duyên: 38) Nhân duyên:

Qúy thì đen bạc với mình, Có trăng nên đã phụ tình với sai

Xem thêm ...
39) Người nào: 39) Người nào:

Độn coi ta tiếp người nào, Rằng gìa hay trẻ tài cao hay hèn.

Xem thêm ...
40) Ghét yêu: 40) Ghét yêu:

Qúy thì nhớ hận xưa qua, Dở yêu dở ghét thì ta liệu liền.

Xem thêm ...
41) Động tâm: 41) Động tâm:

Qúy thì thần hợp với vong, Khí dư chỉ phát có trong 1 đời

Xem thêm ...
42) Phật trời: 42) Phật trời:

Trọng thì tọa ngự trên tòa, Ngàn năm hương lửa âu ca phụng thờ.

Xem thêm ...
43) Bán mua: 43) Bán mua:

Trọng thì mua chậm bán lâu, Nhà nghề giữ nhịp có đâu lãi nhiều,

Xem thêm ...
44) Dở hay: 44) Dở hay:

Độn coi bạn dở bạn hay, Để biết tính nết ta nay chơi bời,

Xem thêm ...
45) Tử sinh: 45) Tử sinh:

Qúy thì lề bái kêu cầu, Cơm ăn thuốc uống mới hầu thành công.

Xem thêm ...
 46) Qua sông: 46) Qua sông:

Độn coi 1 qủe qua sông, Được chăng chẳng được ta dông sang đò,

Xem thêm ...
47) Gần xa: 47) Gần xa:

Độn coi người trốn gần xa, Được chăng chẳng được đặng ta kiếm liền.

Xem thêm ...
48) Bán ra: 48) Bán ra:

Qúy thì hàng đắt bán mau, Lại may gặp khách ta hầu lo chị

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®