tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 3 : Mục Lục Số Tuổi

Cập nhật : 05/07/2014
77 tuổi là tuổi Quý Tỵ 78 tuổi là tuổi Nhâm Thìn 79 tuổi là tuổi Tân Mẹo 80 tuổi là tuổi Canh Dần 81 tuổi là tuổi Kỷ Sửu 82 tuổi là tuổi Mậu Tý 83 tuổi là tuổi Đinh Hợi 84 tuổi là tuổi Bính Tuất
 Số 3 : Mục Lục Số Tuổi

Mấy mươi tuổi   tuổi   ? NÊN XEM ĐÂY TRƯỚC cho biết mình tuổi   Tý, tuổi Sửu là gì Sửu .v.v…

CÁCH TÍNH CHỒNG TUỔI MỖI NĂM

Qua năm mới thì tính chồng  lên một tuổi, tuổi con giáp   tuổi mẹ  sanh mình trong năm đó thì không thay đổi.

 

Kể từ năm 1969 trở lên

 


1 tuổi   tuổi   Kỷ Dậu

2 tuổi   tuổi  Mậu  Thân

3 tuổi   tuổi  Đinh Mùi

4 tuổi   tuổi  Bính Ngọ

5 tuổi   tuổi  At Tỵ

6 tuổi   tuổi  Giáp  Thìn

7 tuổi   tuổi  Quý  Mẹo

8 tuổi   tuổi  Nhâm Dần

9 tuổi   tuổi Tân Sửu

10 tuổi   tuổi  Canh

11 tuổi   tuổi  Kỷ Hợi

12 tuổi   tuổi  Mậu  Tuất

13 tuổi   tuổi  Đinh Mậu

14 tuổi   tuổi  Bính Thân

15 tuồi   tuổi  At Mùi

16 tuổi   tuổi  Giáp  Ngọ

17 tuổi   tuổi  Quý  Tỵ

18 tuổi   tuổi Nhâm Thìn

19 tuổi   tuổi  Tân  Mẹo

20 tuổi   tuổi  Canh Dần

21 tuổi   tuổi Kỷ Sửu

22 tuổi   tuổi  Mậu  

23 tuổi   tuổi  Đinh Hợi

24 tuổi   tuổi  Bính Tuất

25 tuổi   tuổi  At Dậu

26 tuổi   tuổi  Giáp  Thân

27 tuổi   tuổi Quý Mùi

28 tuổi   tuổi Nhâm Ngọ

29 tuổi   tuổi  Tân  Tỵ

30 tuổi   tuổi  Canh Thìn

31 tuổi   tuổi  Kỷ Mẹo

32 tuổi   tuổi Mậu Dần

33 tuổi   tuổi  Đinh Sửu

34 tuổi   tuổi  Bính

35 tuổi   tuổi  At Hợi

36 tuổi   tuổi  Giáp  Tuất

37 tuổi   tuổi Quý Dậu

38 tuổi   tuổi Nhâm Thìn

39 tuổi   tuổi Tân Mùi

40 tuổi   tuổi  Canh Ngọ

41 tuổi   tuổi  Kỷ Tỵ

42 tuổi   tuổi  Mậu  Thìn

43 tuổi   tuổi  Đinh Mẹo

44 tuổi   tuổi  Bính Dần

45 tuổi   tuổi At Sửu

46 tuổi   tuổi  Giáp  

47 tuổi   tuổi  Quý  Hợi

48 tuổi   tuổi Nhâm Tuất

49 tuổi   tuổi Tân Dậu

50 tuổi   tuổi  Canh Thân

51  tuổi   tuổi  Kỷ Mùi

52 tuổi   tuổi  Mậu  Ngọ

53 tuổi   tuổi  Dinh Tỵ

54 tuổi   tuổi  Bính Thìn

55 tuổi   tuổi  At Mẹo

56 tuổi   tuổi Giáp dần

57 tuổi   tuổi Quý Sửu

58 tuổi   tuổi  Nhâm  

59 tuổi   tuổi  Tân  Hợi

60 tuổi   tuổi  Canh Tuất

61 tuổi   tuổi  Kỷ Dậu

62 tuổi   tuổi  Mậu  Thân

63 tuổi   tuổi  Đinh Mùi

64 tuổi   tuổi  Bính Ngọ

65 tuổi   tuổi  At Tỵ

66 tuổi   tuổi  Giáp  Thìn

67 tuổi   tuổi  Quý  Mẹo

68 tuổi   tuổi Nhâm Dần

69 tuổi   tuổi Tân Sửu

70 tuổi   tuổi  Canh Tỵ

71 tuổi   tuổi  Kỷ Hợi

72 tuổi   tuổi  Mậu  Tuất

73 tuổi   tuổi  Đinh Dậu

74 tuổi   tuổi   Bính Thân

75 tuổi   tuổi  At Mùi

76 tuổi   tuổi  Giáp  Ngọ

77 tuổi   tuổi  Quý  Tỵ

78 tuổi   tuổi Nhâm Thìn

79 tuổi   tuổi  Tân  Mẹo

80 tuổi   tuổi Canh Dần

81 tuổi   tuổi Kỷ Sửu

82 tuổi   tuổi Mậu

83 tuổi   tuổi Đinh Hợi

84 tuổi là tuổi Bính Tuất

85 tuổi   tuổi At Dậu

86 tuổi là tuổi Giáp Thân

87 tuổi   tuổi Quý Mùi

88 tuổi   tuổi Nhâm Ngọ

89 tuổi là tuổi Tân Tỵ

90 tuổi là tuổi Canh Thìn

91 tuổi   tuổi Kỷ Mẹo

92 tuổi   tuổi Mậu Dần

93 tuổi là tuổi Đinh Sửu

94 tuổi   tuổi Bính

95 tuổi   tuổi  At Hợi

96 tuổi   tuổi Giáp Tuất

97 tuổi   tuổi Quý Dậu

98 tuổi là tuổi Nhâm Thân

99 tuổi là tuổi Tân Mùi

100 tuổi   tuổi  Canh Ngọ

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®