tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 4: Coi Tuổi Gì, Nhằm Mạng Gì ?

Cập nhật : 05/07/2014
Giáp Tý At Sửu mạng Kim Vàng dưới biển Bính Dần Đinh Mẹo mạng Hỏa Lửu trong lò Mậu Thìn Kỷ Tỵ mạng mộc Cây rừng lớn Canh Ngọ
 Số 4: Coi Tuổi Gì, Nhằm Mạng ?

 

 

Giáp                       At Sửu                              mạng Kim                       Vàng dưới biển Bính Dần    Đinh Mẹo                       mạng  Hỏa                         Lửu trong lò Mậu Thìn      Kỷ Tỵ  mạng  mộc Cây rừng lớn Canh Ngọ                       Tân Mùi                           mạng  Thổ                         Đất đường lộ

Nhâm Thân              Quý Dậu                         mạng  Kim                      Vàng gươm nhọn

Giáp Tuất                 At Hợi                          mạng  Hỏa                         lửa trên núi


Bính

Mậu Dần


Đinh Sửu                      mạng  Thuỷ                    nưới dưới sông

Kỷ Mẹo                         mạng Thổ                       đất đầu thành


Canh Thìn              Tân Kỵ                          mạng Kim                       vàng chưa đèn

Nhâm Ngọ               Quý Mùi                           mạng  mộc                         cây dương liễu


Giáp Thân                At Dậu                            mạng Thuỷ


nước trong giếng


Bính Tuất              Đinh Hợi                     mạng  Thổ                         đất nóc nhà


Mậu


Kỷ Sửu


mạng Ho                       lửa sấm chớp


Canh Dần


Tân Mẹo                        mạng  mộc                       cây tòng


 


Nhâm Thìn                Quý Tỵ

Giáp Ngọ                 At Mùi


mạng Thuỷ                    nước chảy dài mạng Kim       vàng trong cát


Bính Thân             Đinh Dậu                        mạng  Hoả                         lửa dưới núi Mậu Tuất        Kỷ Hợi                        mang Mộc                       cây đất bằng Canh Tý        Tân Sửu  mạng  Thổ đất vách nhà


Nhâm Dần                  Quý Mẹo

Giáp Thìn                  At Tỵ


mạng Kim                       vàng   trắng mạng  Hỏa         lửa ngọn  đèn


Bính Ngọ              Đinh Mùi                      mạng Thuỷ                    nước trên trời Mậu Thân     Kỷ Dậu                               mạng  Thổ                         đất nền chòi Canh Tuất      Tân Hợi            mạng Kim                               vàng đeo tay

Nhâm                     Quý Sửu                          mạng  Mộc                      cây dâu


Giáp Dần                    At Mẹo


mạng Thuỷ                    nước khe lớn


Bính Thìn               Đinh Tỵ                      mạng  Thổ                       đất trong cát


Mu Ngọ


Kỷ Mùi                             mạng Hỏa


cây lựu đá


Canh Thân            Tân Dậu                            mạng  Mộc                         cây lựu đá

Nhâm Tuất               Quý Hợi                          mạng  Thuỷ                      nước biển lớn

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®