tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 9 : Coi ngày sanh sang hèn

Cập nhật : 05/07/2014
Coi sanh ngày Thiên Phụ Nhựt Sanh nhằm ngày Thiên Phụ Nhựt lớn tuổi của nhiều, cầm đặng, số đặng sống lâu phải tu niệm thì phải buồn rầu .
 Số 9 : Coi ngày sanh sang hèn

Phàm coi ngày sanh  trên  đầu hàng   hiệu  ngày, coi sanh ngày mấy, tìm thấy ngày  dưới,  rồi ngó lên trên thấy 3 chữ , rồi tìm ra trương sau kể đây rồi tìm 3 chữ đó, bài nói số tốt, xấu, quý tiện thể nào thì không sai, số trai gái cũng đều coi chung.

Phép tầm ngày

 

 

Thái        Dương

Nhựt

Thái             Am

Nhựt

Thiên        Phụ

Nhựt

Thiên        Mẫu

Nhựt

Thiên           Đế

Nhựt

Thiên Hoàng

Nhựt

Ngày mùng 1

Ngày mùng 2

Ngày mùng 3

Ngày mùng 4

Ngày mùng 5

Ngày mùng 6

Ngày mùng 7

Ngày mùng 8

Ngày mùng 9

Ngày     mùng

10

Ngày mùng11

Ngày mùng12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Coi sanh ngày Thái Dương Nhựt

Sanh nhằm ngày Thái Dương Nhựt  lòng sáng láng, phước lộc nhiều,   nghề nghiệp, bằng không nghề nghiệp thì cha mẹ chết sớm .

Coi sanh ngày  Thái  Âm Nhựt

Sanh nhằm   ngày  Thái  Âm Nhựt   đi xa xứ nhiều   người  kính trọng quí nhơn thương, 36 tuổi sắp lên vận thời làm ăn phát đạt.

Coi sanh ngày Thiên Phụ Nhựt

Sanh nhằm ngày Thiên Phụ Nhựt ln tuổi của nhiều,  cầm đặng, số đặng  sống  lâu phải tu niệm thì phải buồn rầu .

Coi sanh ngày Thiên Mẫu Nhựt


 

Sanh nhằm ngày Thiên Mẫu Nhựt đặng vinh hoa tố , gặp đặng  ngày  làm giàu sang trọng, của ra không chừng.

Coi sanh ngày Thiên Đế Nhựt

Sanh nhằm ngày Thiên Đế Nhựt hay chơi anh em bạn nhiều, tánh hạnh hiền từ vui vẻ, gái thì khắc chồng.

Coi sanh ngày Thiên Hoàng Nhựt

Sanh nhằm ngày Thiên Hoàng Nhựt khắc cha mẹ, khắc vợ chồng , không chỗ   cha mẹ sanh, đi tới xứ khác  lập thân  nên.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®