tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 7 : Coi hồn đi đầu thai : qua 12 cầu

Cập nhật : 05/07/2014
Coi hồn đi đầu thai(cầu số 10) Số này con trai khó nuôi, con gái dễ nuôi, số này phải chịu làm con nuôi người ta mới đặng mạnh giỏi, khi đến lớn mới dễ làm ăn.
 Số 7 : Coi hồn đi đầu thai : qua 12 cầu

Trước  hết phải biết cái mạng  rồi lấy tháng  sanh, ngó lên coi Cầu thứ mấy  rồi tìm coi phía sau, kiếm Cầu thứ mấy coi thì việc  kiết  hung, mạng nam, mạng nữ khác  nhau.

(Phép tìm cầu)

 

 

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

Cầu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mạng

Kim

Sanh tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mạng

Mộc

Sanh tháng

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Mạng

Thủy

Sanh tháng

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mạng

Hỏa

Sanh tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mạng

Thổ

Sanh tháng

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Mạng

Kim

Sanh tháng

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Mạng

Mộc

Sanh tháng

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mạng

Thủy

Sanh tháng

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Mng

Hỏa

Sanh tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mạng

Thổ

Sanh tháng

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 1)

Số này vợ chồng  thay đỗi 2, 3 đời. Đứa con đầu khó nuôi,  số còn phần  tu niệm thì tốt có số làm giàu .

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 2)


 

Số này vợ chồng  thay đổi nhiều  đời , hào con cũng lôi thôi, số lưu lạc  đến lúc lớn tuổi bề vợ chồng mới an.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 3)

Số này lớn tuổi hay tai nạn lắm , lúc tuổi trẻ gian nan nhiều,  đến lớn đặng qua tu thì đặng ba đứa con, bằng không tu một đứa thôi.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 4)

Số này lớn phải cầu khẩn  Trời Đất mời con đặng một đứa Thần  phò hộ đến  già thì đặng thong thả cảnh muộn.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 5)

Số này lớn tuổi làm ăn phú lắm, nhà cửa, sự nghiệp  kinh vinh, vợ chồng  thuở trẻ hay trắc trở, tuổi lớn mới đặng nên đôi.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 6)

Số này gặp  quỷ sứ bắt cho nên đứa nhỏ nằm ngủ hay giật mình, hay khóc, phải kiếm thầy pháp  giỏi ếm mới hết, rồi cho người ta làm con nuôi  đỡ một thời gian như vậy nuôi mới

đặng .

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 7)

Số này hồn  cõi trên,  Phật cho xuống đầu thai, tánh hay cúng kiến.  Lớn tuổi làm ăn khá lắm : ý vui vẻ, cha mẹ đặng sống lâu.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 8)

Số này lớn tuổi tánh hay muốn núi  non, mng đặng  an không   hại,   3 đứa con, có hưởng  phúc.  Ong cha mẹ dễ làm ăn.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 9)

Số này mới sanh hay giật mình phải cho người ta làm con nuôi mới đặng mạnh  giỏi : người mẹ năm sau còn phải sanh đứa nữa.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 10)

Số này con trai khó nuôi, con gái dễ nuôi,  số này phải chịu làm con nuôi người ta mới đặng mạnh  giỏi, khi đến lớn mới dễ làm ăn.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 11)

Số này khi mẹ   thai thì hay đau ốm hay hoạn nạn thường, sanh ra dễ nuôi, nếu mẹ mạnh  giỏi thì sanh ra hay đau ốm nhõng  nhẽo  lắm.

Coi hồn đi đầu thai(cầu số 12)

Số này cũng nuôi  đặng  đến  lớn nhưng lúc đang nuôi thuở nhỏ trục  trặc lắm, cha mẹ nên cần mẫn nuôi dưỡng mới đặng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®