tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 12 : Coi người cốt con gì ? Biết sang hèn

Cập nhật : 05/07/2014
Coi cốt Chó sang , hèn Sanh nhằm cốt Chó người có tánh khẳng khái lắm, ít sợ ai, hay giúp đỡ với đời, ở đời hay có lòng bênh vực anh em và trung tính, không chịu lời nói nặng lời, ít có hoạn nạn, tuổi lớn trở nên sự nghiệp
 Số 12 : Coi người cốt con gì ? Biết sang hèn

 

Phàm coi tuổi ngó ngang qua tìm tháng sanh, rồi ngó lên coi nhằm con cốt con đó. Rồi tìm trương sau, gặp  bài nói cốt con đó,  nói   cái  số sang hèn của mình thế nào

không sai.

Mục lục tìm cốt

 

Đây tuổi

Tháng sanh

Cốt

Trâu

Cốt

Cọp

Cốt

Thỏ

Cốt

Rồng

Cốt

Rắn

Cốt

Ngựa

Cốt

Cốt

Khỉ

Cốt

Cốt

Chó

Cốt

Heo

Cốt

Chuột

Tháng

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Sửu

Tháng

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Dần

Tháng

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Mẹo

Tháng

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

Thìn

Tháng

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Tỵ

Tháng

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Ngọ

Tháng

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Mùi

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Thân

Tháng

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dậu

Tháng

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tuất

Tháng

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Hợi

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coi cốt Chuột sang , hèn

Sanh nhằm  cốt chuột  tâm tính không can đảm, hay thù nhỏ mọn,  hay tật bệnh  lặt vặt trong mình thường lắm, hay buồn rầu, ít vui, hay tranh luận, ăn mặt như thường

Coi cốt Trâu sang , hèn

Sanh nhằm cốt Trâu làm người tánh khéo trí sáng, thấy việc chi cũng mau hiểu, tánh ngay thẳng với người, số đi xa xứ anh em bạn t tế, những  việc  làm ích cho đời không  đền ơn

mà vẫn làm hoài.

Coi cốt Cọp sang , hèn


 

Sanh nhằm  cốt Cọp  không   phát đạt xứ   cha mẹ sanh, đi xa xứ làm  ăn khá,  số đặng sang trọng,  ăn mặc đầy đủ, luận mưu chi thì đặng nấy, quyền hành oai võ, ăn uống dễ,

bất luận ngon dở

Coi cốt Thỏ sang , hèn

Sanh nhằm cốt Thỏ làm việc ban đầu khởi lớn, lúc sau như không   như học nhiều biết ít, số ở chỗ   cha mẹ sanh đặng nên, dần dần đến khi lớn tuổi cũng đặng khá, ý vui vẻ có tánh nhát.

Coi cốt Rồng sang , hèn

Sanh nhằm cốt Rồng người đặng sang trọng lại oai quyền  tài lợi phát đạt, lại danh tiếng, đặng yên, tánh đặng vui vẻ, không muốn đi xa xứ.

Coi cốt Ngựa  sang , hèn

Sanh nhằm cốt Ngựa  số người đặng sang trọng, ăn mặc đầy đủ, tánh hay đi xứ này,  xứ kia, tướng mạo tốt, mưu giỏi, tay chân lanh lẹ .

Coi cốt sang , hèn

Sanh nhằm  cốt số người lớn tuổi đặng thông  thả,  chỗ bố mẹ  sanh không  đặng,  số hai bàn tay trắng, mới lập nghiệp  đặng thành, dầu tử tế  bao nhiêu,  lối xóm cũng hay ghét, ưu ăn trái cây nhiều hơn .

Coi cốt Khỉ sang , hèn

Sanh nhằm  cốt Khỉ người khó cằm của, ưa đi chơi, tay chân  bộ tướng  lẹ làng,   tánh  thông minh ứng biến, nhưng không tánh dặt, không  chú ý .

Coi cốt Gà sang , hèn

Sanh nhằm  cốt số người  đặng  sang trọng,  đặng gần người quí nhơn, đi đâu thì nha trão  bộ hạ nhiều theo hộ  vệ,   danh tiếng  nhiều,   của công  mới hưởng,  không   công không hưởng, tánh siêng năng mau lẹ.

Coi cốt Chó sang , hèn

Sanh nhằm  cốt Chó người   tánh khẳng khái lắm, ít sợ ai, hay giúp  đỡ với đời, đời      hay có lòng bênh vực anh em trung tính, không  chịu  lời nói nặng  lời, ít hoạn  nạn,  tuổi lớn trở

nên sự nghiệp

Coi cốt Heo sang , hèn

Sanh nhằm  cốt Heo người   tánh ngay thẳng, đặng sang trọng nhưng không   xứ  cha mẹ sanh, bề ăn uống  dễ hay mạnh khoẻ, người tử tế ưa yêu chuộng quí thể.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®