tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 14 : Coi nuôi thú vật đặng hay không ?

Cập nhật : 05/07/2014
Chữ Phá Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nhưng nuôi 2, 3 lứa đầu có hao tổn lôi thôi, rồi sau đặng trở nên thịnh vượng lắm. Chữ Hiệp Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nó sanh đẻ nhiều , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy nó sanh thêm thịnh vượng . Chữ Hướng Số này có số nuôi trâu heo và các lòai thú nó sanh đẻ nhiều , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy nó sanh thêm thịnh vượng .

Số 14 : Coi nuôi thú vật đặng  hay không ?

Coi số tay nuôi vật đặng hay không ? Phép coi tìm tuổi ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu hàng  coi nhằm  chữ ? rồi tìm ra chương sau , tìm chũ  đó coi bài giãi nghĩa nuôi đặng không thì biết.

Nam nữ coi chung.

Mục lục


 

 

Tuổi

 

Tháng sanh

 

Kiên

 

Giai

 

Giai

 

Giai

 

Không

 

Không

 

Phá

 

Hiệp

 

Hiệp

 

Hiệp

 

ớng

 

Hướng

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sửu

Tháng

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Dần

Tháng

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

Mẹo

Tháng

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Thìn

Tháng

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

Tỵ

Tháng

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Ngọ

Tháng

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Mùi

Tháng

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Thân

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Dậu

Tháng

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tuất

Tháng

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hi

Tháng

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Chữ Kiên

Số này   số nuôi  trâu  heo các  lòai  thú   sanh đẻ nhiều  , nuôi mau lớn đặng  thịnh vượng , cái huê lợi lớn ấy còn lập nên sự nghiệp vững bền.

Chữ Giai

Số này không    số nuôi  heo các  ai thú, nếu nuôi hay chết lắm, nếu không chết thì không sanh đẻ và nuôi không  lớn nên rất bất lợi.

Chữ Không

Số này không   có sồ nuôi  heo các lòai thú, nếu nuôi thì hay sanh ra nhiều  trắc trở lắm, lại thêm không lớn, không sanh đẻ bất lợi.

Chữ Phá

Số này số nuôi  trâu  heo các ai thú nhưng nuôi 2, 3 lứa đầu   hao tổn lôi thôi,  rồi sau đặng  trở nên thịnh vượng lắm.

Chữ Hiệp

Số này số nuôi  trâu  heo các lòai  thú sanh đẻ nhiều , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy sanh thêm thịnh vượng .

Chữ Hướng

Số này số nuôi  trâu  heo các lòai  thú sanh đẻ nhiều  , nuôi mau lớn cái huê lợi ấy sanh thêm thịnh vượng .

 

 

(số nuôi các lòai thú tiên đóan không  sai )

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®