tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 19:Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ?

Cập nhật : 05/07/2014
Nếu ai có cha mẹ phạm nhằm tháng như trên đây, chồng và cha mẹ chồng bị phá sản Số này chưa cưới nên tránh, cưới rồi nếu thôi mắc quả báo.

Số 19:Coi tuổi con trai phá sản của vợ hay không ?

Số này nếu  ai phạm thì khi vợ phá hại  của cha mẹ  vợ,   của vợ.  Dầu lãnh hết gia tài cũng phá hết.

 

Tuổi Thân


Phép tìm coi :

3 tuổi đồng chung số phận  :


Tuổi Ty                                sanh nhằm tháng giêng phá sản của vợ

Tuổi Thìn

 

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Dậu                    sanh nhằm tháng 9 phá sản của vợ

Tuổi Sửu


 

Tuổi Dần

Tuổi Ngọ                 sanh nhằm tháng 9 phá sản của vợ

Tuổi Tuất

 

 

Tuổi Hợi

Tuổi Mẹo                sanh nhằm tháng 2 phá sản của vợ

Tuổi Mùi

 

 

Nếu ai cha mẹ phạm nhằm tháng như trên  đây vợ cha mẹ vợ bị phá sản. Số này chưa cưới nên tránh,  cưới rồi nếu thôi mắc quả báo.

Coi tuổi con gái phá sản của chồng hay không ?

 

 

Nếu  số này ai phạm thì khi chồng phá hại của cha mẹ  chồng   của chồng. Dầu lãnh cả gia tài cũng phá hết.

 

 


 

 

 

 

Tuổi Thân


Phép tìm coi :

3 tuổi đồng chung số phận  :


Tuổi                      sanh nhằm tháng 12 phá sản của chồng

Tuổi Thìn

 

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Dậu                    sanh nhằm tháng 9 phá sản của chồng

Tuổi Sửu

 

 

Tuổi Dần

Tuổi Ngọ                 sanh nhằm tháng 9 phá sản của chồng

Tuổi Tuất

 

 


Tuổi Hợi

Tuổi Mẹo

Tuổi Mùi


 

 

sanh nhằm tháng 8 phá sản của chồng


Nếu ai cha mẹ phạm nhằm tháng như trên  đây,  chồng   cha mẹ chồng bị phá sản

Số này chưa cưới nên tránh,  cưới rồi nếu thôi mắc quả báo.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®