tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ gì ?

Cập nhật : 05/07/2014
Trường Sanh , Mộc Dục, Quan Đái, Lâm Quan, Đế Vượng , Suy, Bịnh , Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng . Mạng Kim khởi Trường Sanh tại Cung Tỵ thuận hành . Mạng Mộc khởi Trường Sanh tại Cung Hợi thuận hành . Mạng Thuỷ khởi Trường Sanh tại Cung Thân thuận hành . Mạng Thổ Mạng Hỏa khởi Trường Sanh tại Cung Dần thuận hành .

Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ ?

Phàm khi coi tay Trường Sanh trước phải tìm chữ ? nhằm mạng ? rồi mới khởi vào tay thuận hành Mạng  nào khởi theo chổ ấy , cũng đều thuận hành điểm đến tuổi mình nhằm  chữ chữ  đó .

Ban đầu khởi : Trường Sanh , Mộc Dục, Quan Đái , cứ đếm  đến tuổi mình nhằm  chữ lấy chữ đó để xem con nhiều hay ít .

Phải đọc bài Trường  Sanh cho thuộc lòng .

Trường Sanh , Mộc Dục, Quan Đái, Lâm Quan, Đế Vượng , Suy, Bịnh , Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng .

Mạng Kim khởi Trường Sanh tại Cung Tỵ thuận hành .

Mạng  Mộc khởi Trường Sanh tại Cung Hợi thuận hành . Mạng  Thuỷ khởi Trường Sanh tại Cung Thân thuận hành . Mạng Thổ

Mạng  Hỏa khởi Trường Sanh tại Cung Dần thuận hành .


 

Phép khi và tay Trưng Sanh như vy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Khi khởi Trường Sanh rồi đọc tới, còn ngón tay trái chỉ mỗi vị trí, mỗ cung . chừng nào đến tuổi của mình, nhằm sao nào thì sao đó là của mình. Tay trường sanh này đ coi hào

con nhiu hay ít .

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®