tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 22 : Coi nuôi con đặng nhiều hay ít

Cập nhật : 05/07/2014
Phép coi con đặng nhiều ít, trước phải đọc cho thuộc bàn tay Trường Sanh ở trước bài 21, mới biết coi tuổi mình nhằm tuổi gì ? rồi mới tìm coi chỗ này tính lại coi nhằm chữ chỗ nào mới hiểu đặng . Số định con : Trường Sanh sanh con nuôi đặng phân nửa .

S 22 : Coi nuôi con đng nhiu hay ít

Phép coi con đng nhiu ít, trước phi đọc cho thuộc  bàn tay Trường Sanh trước bài 21, mới biết coi tuổi mình nhm tuổi ? rồi mới tìm coi chỗ này tính lại coi nhằm  chữ chỗ nào mới hiu đng .

S đnh con :

Trường Sanh         sanh con nuôi đặng phân nửa .


Mộc Dục


sanh con nuôi đặng 2 đứa .


Quan Đái            sanh con nuôi đặng 3 đứa. Lâm Quan        sanh con nuôi đặng 3 đứa . Đế Vượng       sanh con nuôi đặng 5 đứa .


Suy


sanh con nuôi đặng 3 đứa .


Bịnh                 sanh con nuôi đng 1 đứa . Tử                             sanh con nuôi đng 1 đứa .

Con gái hoc lo nuôi con nuôi

Mộ                         sanh con nuôi đng 1 đứa . Tuyệt              sanh con nuôi đng 1 đứa . Thai                  sanh con nuôi đng 1 đứa . Dưỡng             sanh con nuôi đng 3 đứa .


 

Lời giải luận :

Đây   luận  hào con trai, nếu phước  đức tổ tiên nhiều  thì y đứa con trai. Còn phước  đức ít thì đổi sang con gái, còn số này của người chồng thì coi như vậy,  còn số con của người vợ nữa, hay đàng hiệp lại cuộc sanh dưỡng con của chồng,  phần con của vợ , cộng chung lại   khác hơn số định  trước  đây .

 ý như vầy : nếu con đứa nào ưa cha hơn, thì con của cha , còn đứa nào ưa mẹ hơn thì con của mẹ  nó, đó cái quả tiền khiên  như vậy, mới kết tình Phụ   tử, Mẩu   tử tình thâm .

Đây   lời giải luận  thêm  cho dễ hiểu,  nhở kinh nghiệm  nhiều năm mới đặng  , qua chắc như vậy không sai .

Còn vợ chồng  sanh con số định  thì đó quả  báo tiền kiếp , bởi thế cho nên trong số định thì hiếu,   còn sanh trong số định  thì bất hiếu,  đã bất hiếu lại hại cha mẹ , để sự buồn  rầu khác nữa.

Trong tay Mẩu  Tâm  Tử có 6 đứa con, con người và con ta đó là con của mình , còn con trời, con đất, con phật, con ma đó con đi báo quả,  đã không   hiếu,  lại còn hại  cha mẹ quả thật chẳng sai .

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®