tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 23 : Xem hào anh em kiết hung .

Cập nhật : 05/07/2014
Dưỡng Sanh nhằm chữ dưỡng số này Những điều hung kiết xem đây tỏ tường , Trong nhà anh chị ít thương , Ra đường trên dưới kính nhường rước đưa , Bốn phương danh tiếng người ưa , Cốt nhục không nghĩ bỏ chừa uổng thay , Một mình xa cách nào hay, Các ư kỳ phận ngày nay rõ ràng .

Số 23 : Xem o anh em kiết hung .

Phải biết mình mạng ? ? hoặc   mạng Kim, Mộc , Thuỷ, Hỏa , Thổ chi đó rồi xem trong khuân  số, tìm gặp mạng mình rồi xem ngang qua hàng  số tháng  sanh, gặp số tháng  sanh rồi, ngó lên đầu hàng,  thầy nhằm  chữ , rồi xem chương sau, bài giải  chữ  đó nói hào  anh em kiết hung được tận tường thuỷ chung .

Nam nữ xem chung .

Phép tìm sao

 

 

 

Coi

mạng

Trường sanh

 

Mộc dục

Quan đài

Lâm quan

Đế vương

 

Suy

 

Bịnh

 

Tử

 

Mộ

 

Tuyệt

 

Thai

 

Dưỡng

Kim

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Mộc

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Thuỷ

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Hỏa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Thổ

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Phải xem tám câu thơ chương sau mới biết   chuyện số phận  anh em .

Trường Sanh

May thay số phận Trường Sanh ,

Mến thương cốt nhục  phước lành  đủ đông  , Anh em khó đặng một dòng ,

Hoặc khác cha mẹ trong số này , Anh em cách trở đông  tây ,

Một nhà chung sanh rầy với nhau , Thương thì giúp đỡ trước  sau ,

Phải đều riêng mới   mau nên nhà.

Mộc Dục


 

Đoán xem mộc dục  số này

Giúp lo huynh đệ lòng này thêm thương , Việc ta tự liệu lo lường ,

Nghĩ thầm toan tính khó nương cậy nhờ , Cầm thương lên ngựa buôn cương ,

Đông xông tây đục tứ phương lo lường , Đoán thương số phận  vấn vương ,

Một mình tự lập gia đình trở nên .

Quan Đái :

Nên xem quan đái số ta,

Anh em cốt nhục  một nhà hoan vui

Dầu cha xa cách buổi đầu

Rồi sau quy hiệp   đâu  xa đường , Đệ huynh hoà hiệp vện toàn ,

Gia đàn tạo lập bình an vui vầy

Nồi ai nấy nấu đủ đầy ,

Đứng mừng trong họ sum vầy đ huynh.

Lâm Quan

S ta sanh gặp làm quan ,

Anh em sung túc hiển vang như , Một gốc sanh đặng đôi ba ,

Mỗi người mỗi ý  ra lo lường , Cố tính chiếu mang thảm thương ,

Phải chịu   quạnh  một đường riêng lo , Đời sanh gặp nỗi gây go ,

Hai ba bốn nhánh toan lo nhiều bề.

Đế Vượng

Xem hào huynh đệ tương tàn

May nhằm Đế Vượng  phước nhằm trời ban

Bàn tính khôn khéo lo toan , Đấu tài thua trí đành  lập nên Số này huynh đệ đôi bên

Hoặc khác cha mẹ dưới trên thuận hoà, Số ta cách  xứ xa ,

Đến khi gián cảnh một nhà đoàn viên .

Suy

Than ôi số gặp chữ Suy

Không  còn cốt nhục  chia ly đôi đàng , Hào huynh đệ không toàn vẹn ,

Tai ách tật bệnh phàn nàn thân , Nếu   phước hưởng nhờ ,

Một người chịu  tật chịu  kh cho ta , Đến khi trong lúc tuổi già ,

Hai người thấy mặt lòng mến thương .


 

Bịnh

Vương mang chữ bịnh  số ta ,

Đệ huynh bất hạp sanh ra tỵ hiềm , Anh thời chẳng đặng trang nghiêm , Em thời lễ lỗi niệm  đệ huynh , Chẳng còn huynh đệ chi tình ,

Thà không cốt nhục  một mình dễ hơn , Cảm phiền suy nghĩ xưa ơn ,

Tại căn số dạ hờn làm chi .

Tử

Luận xem chữ tử số này  ,

Khát hào huynh đệ đổi xây nghĩa  tình , Anh không đạo nghĩa phân minh ,

Em chẳng nhơn tình chịu nhịn cho an , Oai hùm làm giữ ngang tàng ,

Ngoại nhơn thân thích nghịch hàng đệ huynh , Số này không trọn nghĩa tình ,

Đến khi buồn giận chốn kình lại nhau.

Mộ

Số phần gặp mộ linh đình

lợt lạt nghĩa tình đây  , Cha mẹ sanh dưỡng ngõ hầu ,

Đôi ba cốt nhục  một màu hoá sanh , Mỗi người tánh cũng khôn lành ,

Đều riêng tâm ý cạnh tranh bất hoà , Một mình lo tính gần xa ,

Đến xa nên đặng thất gia hưởng nhờ .

Tuyệt

Sanh nhằm chữ tuyệt chẳng may , Hao huynh tốn đệ khó nài đủ đông  , Dầu n đủ khó trông  ,

Anh em tứ x khỏi mong phục hồi , Nằm ngồi dạ nhớ bông long ,

Đến khi giản cảnh chớ hòng cậy ai , Đến nay mới  biết  tỏ bày  ,

Thiên thai s định ngày mai cảm phiền .

Thai

Chẳng may gặp vị thai tính ,

Trong mình sanh bệnh thân mình đa đoan, Xiết than huyenh đệ không  tàn ,

Bàn lui tính tới chẳng  an một bề , Chớ hề bàn luận đề huề ,

Nói năng tử tế bị chê thêm  phiền  , Kiếp trước làm chuyện   duyên  ,


 

Kiếp này trả quả tiền khiên  của mình .

Dưỡng

Sanh nhằm  chữ dưỡng  số này

Những điều hung kiết xem đây  tỏ tường , Trong nhà anh chị ít thương ,

Ra đường trên dưới kính nhường rước đưa , Bốn phương danh tiếng người ưa ,

Cốt nhục không nghĩ bỏ chừa  uổng  thay , Một mình xa cách nào hay,

Các ư kỳ phận  ngày  nay ràng  .

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®