Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

Số 19:Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ? Số 19:Coi tuổi con trai có phá sản của vợ hay không ?

Nếu ai có cha mẹ phạm nhằm tháng như trên đây, chồng và cha mẹ chồng bị phá sản Số này chưa cưới nên tránh, cưới rồi nếu thôi mắc quả báo.

Xem thêm ...
Số 20: Coi số vợ chồng ở đời  với  nhau có đặng không ? Số 20: Coi số vợ chồng ở đời với nhau có đặng không ?

Cầu Tử Số này chồng vợ quạnh hiu , Đôi đàng thơ thẩn mấy chiều trông con , Đêm nằm loliệu hao mòn , Sớm trưa cầu khẩn thon von tháng ngày , Lạy trời, lạy phật cầu con , May sao trời phật cho con nối dòng , Y tình ăn ở cũng xong , Vợ chồng hoà hợp tấc lòng mến thương

Xem thêm ...
Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ gì ? Số 21 : Coi tay trường sanh nhằm chữ gì ?

Trường Sanh , Mộc Dục, Quan Đái, Lâm Quan, Đế Vượng , Suy, Bịnh , Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng . Mạng Kim khởi Trường Sanh tại Cung Tỵ thuận hành . Mạng Mộc khởi Trường Sanh tại Cung Hợi thuận hành . Mạng Thuỷ khởi Trường Sanh tại Cung Thân thuận hành . Mạng Thổ Mạng Hỏa khởi Trường Sanh tại Cung Dần thuận hành .

Xem thêm ...
Số 22 : Coi nuôi con đặng nhiều hay ít Số 22 : Coi nuôi con đặng nhiều hay ít

Phép coi con đặng nhiều ít, trước phải đọc cho thuộc bàn tay Trường Sanh ở trước bài 21, mới biết coi tuổi mình nhằm tuổi gì ? rồi mới tìm coi chỗ này tính lại coi nhằm chữ chỗ nào mới hiểu đặng . Số định con : Trường Sanh sanh con nuôi đặng phân nửa .

Xem thêm ...
Số 23 : Xem hào anh em kiết hung . Số 23 : Xem hào anh em kiết hung .

Dưỡng Sanh nhằm chữ dưỡng số này Những điều hung kiết xem đây tỏ tường , Trong nhà anh chị ít thương , Ra đường trên dưới kính nhường rước đưa , Bốn phương danh tiếng người ưa , Cốt nhục không nghĩ bỏ chừa uổng thay , Một mình xa cách nào hay, Các ư kỳ phận ngày nay rõ ràng .

Xem thêm ...
Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh Đế bốn mùa sang hèn Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh Đế bốn mùa sang hèn

Huỳnh Đế Số này sanh ở tại chân , Tu hành đắc quả có hơn người thường , Biết đời nên igúp nghĩa thương , Khá tu nhơn đức lo lường ngày sau , Chỗ cha mẹ ở đặng nào , Vợ chồng thứ nhứt khắc hào ,

Xem thêm ...
Số 25 : Coi tuổi , con của năm ông Huỳnh Đế sang hèn Số 25 : Coi tuổi , con của năm ông Huỳnh Đế sang hèn

Con vua Xích Đế Tuổi Tỵ , tuổi Ngọ : tánh nóng nảy lẹ làng, gần người sang trọng con cháu ít , có tài lộc và có tiểu tật . Nên thờ vua Xích Đế tánh nhẫn nại mới yên . Con vua Bạch Đế Tuổi Thân , tuổi Hợi : tánh hạnh can cường , có tât hoặc có thẹo , hay ưa dao búa, ưa chiến tràng , có tài lộc hay hoạn nạn .

Xem thêm ...
Số 26 : Coi số có nhà hay không ? Số 26 : Coi số có nhà hay không ?

Số này đặng số Đại gia : số này ở nhà của cha mẹ không đặng hay sanh đều hao tốn, tai nạn, có số đi ở làng khác, tạo gia nghiệp đặng tốt, dễ làm ăn hơn chỗ cũ . Phàm số người ở chỗ quê hương lập đặng , nếu đi xứ khác tạo không thành, còn số người có lưu lạc xứ khác lập nên gia nghiệp ; nếu ở lại quê hương thì lại không thành

Xem thêm ...
Số 27 : Coi số mạng tuổi có 30 câu thơ và đoán rõ vận thời , mỗi năm, mỗi tháng , mỗi ngày kiết hung Số 27 : Coi số mạng tuổi có 30 câu thơ và đoán rõ vận thời , mỗi năm, mỗi tháng , mỗi ngày kiết hung

Lời giải luận nên lưu ý Coi vận thời gặp năm kỵ, tháng kỵ là kỵ nặng phải nên đề phòng Coi vận thời gặp năm hạp và gặp tháng kỵ là kỵ nhẹ, có việc kỵ đặng nhẹ. Coi vận thời gặp năm hạp và tháng hạp là hạp trọn tốt , đặng may vui vẻ. Năm hạp có tháng kỵ , tháng hạp có ngày kỵ , ngày hạp có giờ kỵ xin chú ý .

Xem thêm ...
TUỔI: GIÁP TÝ Mạng: Hải Trung Kim TUỔI: GIÁP TÝ Mạng: Hải Trung Kim

Làm ăn lớn việc không toàn , Bất câu việc nhỏ bình an đắc thành . Số này tuổi trẻ xuân xanh , Đắng cay một lúc phải đành gian truân Cách xa xứ xở trông chừng , Khắc hào phu phụ đã từng số nhiều, Lương duyên đời đổi vậy thì , Khó tròn đôi bạn hầu bi số phần . Sanh nhằm thiên quý giai nhân , Tánh sáng thanh khiết tự tân nghiệp nghề .

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Sửu Mạng : Hải Trung Kim Nam  : Thờ ông Quan Đế Thánh Nhân Tuổi : Ất Sửu Mạng : Hải Trung Kim Nam : Thờ ông Quan Đế Thánh Nhân

Đoán xem số mạng như là Ất Sửu Kim mạng số ta như vầy Tuổi thổ kim mạng số này Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh Phước đức chiếu mạng đặng lành Có tay cầm của lộc dành về sau Lương duyên cay đắng biết bao Khắc xung chồng vợ dễ nào đặng an Tuổi xuân dời đổi đôi phần Cảnh gia đình một lo toan gia đình

Xem thêm ...
Tuổi : Bính Dần Mạng : Lư Trung Hỏa Tuổi : Bính Dần Mạng : Lư Trung Hỏa

Tự tâm liệu tính lo lường Trung niên tiền của tầm thường bậc trung Tánh người cứng cỏi không cùng To gan lớn mật tự tung một mình Có số gần đặng người vinh Hoặc có quyền tước thân tình người sang Đêm nằm lo tính không an Chưa tay đi đứng ngõ toan xa đường Phù trầm số phạm bất lương Sông sau sóng lớn bị thương một lần Mạng sanh nhờ có giải Thần

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Mẹo Mạng : Lư Trung Hỏa Tuổi : Đinh Mẹo Mạng : Lư Trung Hỏa

Gia đình tạo lập nhiều lần Đặng nên cơ nghiệp đến gần tuổi cao Đoán rằng thiên phá lâm vào Dầu của cha mẹ dễ nào cầm lâu Đêm nằm lo tính cao sâu Tay làm ra của ngõ hầu trông mang Miệng lưỡi lanh lợi sáng thông Có duyên đi đứng phước hồng xứ xa Tay chân mau lẹ ý ta Tánh người vui vẻ, miệng mà bải buôi Ưa nơi yên tỉnh lòng vui

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Thìn Mạng : Đại Lâm Mộc Nam  : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng Tuổi : Mậu Thìn Mạng : Đại Lâm Mộc Nam : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng

Vợ chồng xung khắc ngữ ngôn Lấy sự nhẫn nại bảo tồn về sau Đệ huynh xa cách ngõ hầu Thương nhau để dạ có thâm tình Tánh người cứng cỏi không tin Thánh Thần không tương chống kình quỷ ma Miệng Phật lòng rắn đó là Đồ mưu thiết kế cao xa lỗ lời Buổi đầu tính lớn vậy thời Đến sau tính nhỏ đổi dời bỏ qua Làm nơi nói ngã vậy mà Xung cha khắc mẹ tự ta lo lường

Xem thêm ...
Tuổi : Kỷ Tỵ Mạng : Đại Lâm Mộc Tuổi : Kỷ Tỵ Mạng : Đại Lâm Mộc

Đến khi Loan Phụng hoà minh Nếu chứa phước đức đinh ninh ở đời Người có tánh nhát vậy thời Văn chương ham học trong đời sáng thông Tâm linh biết trước ở lòng Số người lại có vào công danh Có tay thương mãi tai lành Số có trâu ruộng lộc dành về sau Tính toan lo liệu quản ban Việc làm kỷ lưỡng muốn mau vừa lòng Sanh nhằm chữ bịnh long đong

Xem thêm ...
Tuổi : Canh Ngọ Mạng : Lộ Bàng Thổ Tuổi : Canh Ngọ Mạng : Lộ Bàng Thổ

Tâm trí lo tính không bền Lo đôn lo đáo không nên việc gì Tin người giúp đỡ sau thì phản tâm Mạng sanh thiện phước chiếu lâm Tâm linh biết trước ngõ tầm sáng thông Tánh người rộng rãi khoan hồng Ra nơi công chúng phần đông vững vàng Của tiến lộc thực trời ban Đủ ăn, đủ mặc đặng an đó là Số này xa cách mẹ cha

Xem thêm ...
TUỔI: TÂN MÙI Mạng: Lộ Bàng Thổ TUỔI: TÂN MÙI Mạng: Lộ Bàng Thổ

Phước đức chiếu số đặng lành Tiền tài phát đạt tạo thành gia cư. Tánh người mau lẹ lo tư, Uống ăn cũng dễ không từ món chi Tù lao số phạm vậy thì, Bắt buộc hình phạt số ni co rày Phu thê số phận đắng cay Quả Tú chiếu mạng hôm nay trễ chầy, Đến sau loan Phụng hiệp bầy, Đôi dàng khác xứ xum vầy nợ duyên Y tinh không hạp sanh phiền Lấy sự nhẫn nại bình yên ở đời Đối người tử tế vậy thời Sau ngày tranh phản tiếng lời vào ra Đêm thanh lo tính vậy mà Chưa đi nhiễu chỗ số ta đời đời Quê hương

Xem thêm ...
Tuổi : Nhâm Thân Mạng: Kiếm Phong Kim Tuổi : Nhâm Thân Mạng: Kiếm Phong Kim

Khó nuôi thuở nhỏ đủ đầy thuốc thang Thường hay bịnh hoạn vương mạng Giải thần độ mạng nhẹ an thân hình. Phù Trầm số mạng giữ gìn, Sông sâu sóng lớn hữu kinh một lần. Thường hay đi đứng phân vân,

Xem thêm ...
Tuổi : Quí Dậu Mạng : Kiếm Phong Kim Tuổi : Quí Dậu Mạng : Kiếm Phong Kim

Qúi Dậu kim mạng kim khăc hiềm, Tánh người cứng cỏi lập nghêm bề ngoài Số phần duyên nợ đổi thay, Quả Tú chiếu, mạng đắng cay nợ tình Có duyên sắc đẹp ba sinh, Nhiều nơi tính lại chung tình khó xong Thiên Đức chiếu mạng phước hông Số người trường thọ tấm lòng trung cang Tâm tánh cứng cỏi vững vàng Miệng thời hay nói chẳng màng sợ ai Bộ niệng không kín hôm nay, Có việc vui miệng nói rày lậu ra Tiền tài y lộc số ta, Cũng là đủ dụng đạo nhà ấm no Tánh hay vui vẻ truyện trò

Xem thêm ...
Tuổi : Giáp Tuất Mạng : Sơn Đầu Hỏa Tuổi : Giáp Tuất Mạng : Sơn Đầu Hỏa

Có số mât của thình lình chẳng hay. Tánh người không độc lòng này, Giần người thì nói giận rầy bỏ qua. Đời sanh cực khổ số ta, Dẫu mà có của cũng là khổ tâm. Trong tay nghề nghiệp tự tâm, Tay khéo sảo biển phước lâm lẹ tàng. Khi nào gặp việc khó toan, Trong ngày trong buổi tình càng mau thông.

Xem thêm ...
Tuổi:Ất Hợi Mạng : Sơn Đầu Hỏa Tuổi:Ất Hợi Mạng : Sơn Đầu Hỏa

Người lại thầm ghét bất đồng ý ta. Tuổi nhỏ số khắc mẹ cha, Hoặc cha cùng mẹ chịu rày gian nan. Tuổi xuân nhiều việc tai nạn. Khắc hào phu phu không toàn căn duyên. Lỡ duyên buổi trước ưu phiền, Đời sau họi hiệp vẹn tuyền trăm năm Trung niên vãng cảnh tài lâm,

Xem thêm ...
Bính Tý Mạng :giang Hạ Thủy Bính Tý Mạng :giang Hạ Thủy

Tuổi cùng với mạng hai đây không toàn Điều Khách chiếu mạng chẳng an Một lần té nặng phải mang tật rầy. Hoặc té sông giếng hôm nay, Sông sâu sóng lớn nạn tai phải phòng Của tiền khó giữ cho xong Tay làm ra của kho mong giữ tròn Thiếu niên tài lộc hao mòn, Trung niên phát đạt lại còn vinh quang Số này tay có quyền ban, Cùng là chức tước gần hàng quới nhơn Đời sanh thanh khiết không sờn

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Sửu Mạng: Giang Hạ Thủy Tuổi : Đinh Sửu Mạng: Giang Hạ Thủy

Có tật bịnh kín có vầy trường sanh. Tháu Dương chiếu mạng khôn lanh. Tánh sáng mau hiểu tài lành tâm linh, Vẻ vui gương diện ý tình, Chiêm bao thường thấy mẹ mình bay đi Long Thần chiếu mạng phò trì Tay làm ra của vậy thì như chơi. Số này tạo lập nên đời,

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Dần Mạng : Thành Đầu Thổ Tuổi : Mậu Dần Mạng : Thành Đầu Thổ

Giận người không cố tánh gần trượng phu Ta nên dưỡng tánh tu tâm, Của tiền như thể đèn lu cạn dần Giàu nghèo ta khó lo âu, Nhiều phen đời đổi sanh sầu số ta, Phu thê xung khắc bất hoà, Đổi dời duyên nợ gẫm mà đắng cay Đẹ huynh cốt nhúc chân tay, Anh em khác xứ ở rày phương xa. Không nhờ thân tộc khó nương, Tự tay tạo lập lo lường đặng nên. Bỗng thân ta giữ cho bền Một lần té nặng chịu nên tật rầy

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®