Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

3 lạng, 3 chỉ 3 lạng, 3 chỉ

Số này khoảng ban sơ làm công việc gì cũng khó được thành,...

Xem thêm ...
3 lạng, 4 chỉ 3 lạng, 4 chỉ

Số này có phúc khí tăng đạo,...

Xem thêm ...
3 lạng, 5 chỉ 3 lạng, 5 chỉ

Số này phúc lạng sinh bình chẳng được châu toàn,...

Xem thêm ...
3 lạng, 6 chỉ 3 lạng, 6 chỉ

Số này một đời chẳng cần phải lao lực gì cho lắm,...

Xem thêm ...
3 lạng, 7 chỉ 3 lạng, 7 chỉ

Số này làm chẳng thành được công việc gì,...

Xem thêm ...
3 lạng, 8 chỉ 3 lạng, 8 chỉ

Số này một mình cốt cách rất thanh cao,...

Xem thêm ...
3 lạng, 9 chỉ 3 lạng, 9 chỉ

Số này cả đời vận mệnh chẳng được thông đạt,...

Xem thêm ...
4 lạng 4 lạng

Số này phúc lộc bình sinh được lâu dài,...

Xem thêm ...
4 lạng, 1 chỉ 4 lạng, 1 chỉ

Số này là người tài cán khác với người thường,.

Xem thêm ...
4 lạng, 2 chỉ 4 lạng, 2 chỉ

Số này sẽ được nơi hả dạ,.

Xem thêm ...
4 lạng, 3 chỉ 4 lạng, 3 chỉ

Số này là người tâm tính rất thông minh,.

Xem thêm ...
4 lạng, 4 chỉ 4 lạng, 4 chỉ

Phàm sự gì cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu làm gì cho nhọc lòng, phải biết rằng phúc lộc sau này sẽ hơn bước trước

Xem thêm ...
4 lạng, 5 chỉ 4 lạng, 5 chỉ

Số này tính về phần công danh lợi lộc, thì bước trước tân khổ, mà đường sau cũng phải bôn ba

Xem thêm ...
4 lạng, 6 chỉ 4 lạng, 6 chỉ

Số này đi đâu cũng đều được hanh thông, nhất là đổi họ dời nhà lại càng thấy thịnh vượng

Xem thêm ...
4 lạng, 7 chỉ 4 lạng, 7 chỉ

Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ vinh, con quý, mình được vui vẻ

Xem thêm ...
4 lạng, 8 chỉ 4 lạng, 8 chỉ

Số này lúc tuổi nhỏ đường vận mệnh chưa hề được hanh thông, dần dần cho tới lúc lớn cũng chẳng thấy hưng vượng.

Xem thêm ...
4 lạng, 9 chỉ 4 lạng, 9 chỉ

Số này tính ra có hậu phúc lắm, tự tay mình gầy dựng nên sự nghiệp, làm quang hiển cho gia đình

Xem thêm ...
5 lạng 5 lạng

Số này suốt ngày chỉ lao lực về đường công danh tài lợi, khoảng nửa chừng cũng có nhiều phen gặp phúc lộc

Xem thêm ...
5 lạng, 1 chỉ 5 lạng, 1 chỉ

Số này một đời vinh hoa, mọi việc cả đều tiến phát, chẳng cần phải lao lực, tự nhiên hanh thô

Xem thêm ...
5 lạng, 2 chỉ 5 lạng, 2 chỉ

Số này một đời hanh thông, việc gì cũng hay, chẳng cần nhọc lòng nghĩ mà tự nhiên yên ổn

Xem thêm ...
5 lạng, 3 chỉ 5 lạng, 3 chỉ

Số này xem ra khí lạng chân thật, nghiệp nhà mà phát đạt là cũng ở trong đó. Phúc lộc một đời có số định sẵn

Xem thêm ...
5 lạng, 4 chỉ 5 lạng, 4 chỉ

Số này xem ra tính người trung hậu và thanh cao, học hành thông thái, trông ngày thành công, ăn mặc phong túc

Xem thêm ...
5 lạng, 5 chỉ 5 lạng, 5 chỉ

Số này lúc tuổi nhỏ những chạy chọt trên con đường danh lợi, làm việc gì cũng chỉ uổng công nhọc sức mà thôi

Xem thêm ...
5 lạng, 6 chỉ 5 lạng, 6 chỉ

Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một thân phúc lộc, thọ dụng vào cùng

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®