Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

Tuổi : Canh Ngọ Mạng : Lộ Bàng Thổ Tuổi : Canh Ngọ Mạng : Lộ Bàng Thổ

Tâm trí lo tính không bền Lo đôn lo đáo không nên việc gì Tin người giúp đỡ sau thì phản tâm Mạng sanh thiện phước chiếu lâm Tâm linh biết trước ngõ tầm sáng thông Tánh người rộng rãi khoan hồng Ra nơi công chúng phần đông vững vàng Của tiến lộc thực trời ban Đủ ăn, đủ mặc đặng an đó là Số này xa cách mẹ cha

Xem thêm ...
TUỔI: TÂN MÙI Mạng: Lộ Bàng Thổ TUỔI: TÂN MÙI Mạng: Lộ Bàng Thổ

Phước đức chiếu số đặng lành Tiền tài phát đạt tạo thành gia cư. Tánh người mau lẹ lo tư, Uống ăn cũng dễ không từ món chi Tù lao số phạm vậy thì, Bắt buộc hình phạt số ni co rày Phu thê số phận đắng cay Quả Tú chiếu mạng hôm nay trễ chầy, Đến sau loan Phụng hiệp bầy, Đôi dàng khác xứ xum vầy nợ duyên Y tinh không hạp sanh phiền Lấy sự nhẫn nại bình yên ở đời Đối người tử tế vậy thời Sau ngày tranh phản tiếng lời vào ra Đêm thanh lo tính vậy mà Chưa đi nhiễu chỗ số ta đời đời Quê hương

Xem thêm ...
Tuổi : Nhâm Thân Mạng: Kiếm Phong Kim Tuổi : Nhâm Thân Mạng: Kiếm Phong Kim

Khó nuôi thuở nhỏ đủ đầy thuốc thang Thường hay bịnh hoạn vương mạng Giải thần độ mạng nhẹ an thân hình. Phù Trầm số mạng giữ gìn, Sông sâu sóng lớn hữu kinh một lần. Thường hay đi đứng phân vân,

Xem thêm ...
Tuổi : Quí Dậu Mạng : Kiếm Phong Kim Tuổi : Quí Dậu Mạng : Kiếm Phong Kim

Qúi Dậu kim mạng kim khăc hiềm, Tánh người cứng cỏi lập nghêm bề ngoài Số phần duyên nợ đổi thay, Quả Tú chiếu, mạng đắng cay nợ tình Có duyên sắc đẹp ba sinh, Nhiều nơi tính lại chung tình khó xong Thiên Đức chiếu mạng phước hông Số người trường thọ tấm lòng trung cang Tâm tánh cứng cỏi vững vàng Miệng thời hay nói chẳng màng sợ ai Bộ niệng không kín hôm nay, Có việc vui miệng nói rày lậu ra Tiền tài y lộc số ta, Cũng là đủ dụng đạo nhà ấm no Tánh hay vui vẻ truyện trò

Xem thêm ...
Tuổi : Giáp Tuất Mạng : Sơn Đầu Hỏa Tuổi : Giáp Tuất Mạng : Sơn Đầu Hỏa

Có số mât của thình lình chẳng hay. Tánh người không độc lòng này, Giần người thì nói giận rầy bỏ qua. Đời sanh cực khổ số ta, Dẫu mà có của cũng là khổ tâm. Trong tay nghề nghiệp tự tâm, Tay khéo sảo biển phước lâm lẹ tàng. Khi nào gặp việc khó toan, Trong ngày trong buổi tình càng mau thông.

Xem thêm ...
Tuổi:Ất Hợi Mạng : Sơn Đầu Hỏa Tuổi:Ất Hợi Mạng : Sơn Đầu Hỏa

Người lại thầm ghét bất đồng ý ta. Tuổi nhỏ số khắc mẹ cha, Hoặc cha cùng mẹ chịu rày gian nan. Tuổi xuân nhiều việc tai nạn. Khắc hào phu phu không toàn căn duyên. Lỡ duyên buổi trước ưu phiền, Đời sau họi hiệp vẹn tuyền trăm năm Trung niên vãng cảnh tài lâm,

Xem thêm ...
Bính Tý Mạng :giang Hạ Thủy Bính Tý Mạng :giang Hạ Thủy

Tuổi cùng với mạng hai đây không toàn Điều Khách chiếu mạng chẳng an Một lần té nặng phải mang tật rầy. Hoặc té sông giếng hôm nay, Sông sâu sóng lớn nạn tai phải phòng Của tiền khó giữ cho xong Tay làm ra của kho mong giữ tròn Thiếu niên tài lộc hao mòn, Trung niên phát đạt lại còn vinh quang Số này tay có quyền ban, Cùng là chức tước gần hàng quới nhơn Đời sanh thanh khiết không sờn

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Sửu Mạng: Giang Hạ Thủy Tuổi : Đinh Sửu Mạng: Giang Hạ Thủy

Có tật bịnh kín có vầy trường sanh. Tháu Dương chiếu mạng khôn lanh. Tánh sáng mau hiểu tài lành tâm linh, Vẻ vui gương diện ý tình, Chiêm bao thường thấy mẹ mình bay đi Long Thần chiếu mạng phò trì Tay làm ra của vậy thì như chơi. Số này tạo lập nên đời,

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu Dần Mạng : Thành Đầu Thổ Tuổi : Mậu Dần Mạng : Thành Đầu Thổ

Giận người không cố tánh gần trượng phu Ta nên dưỡng tánh tu tâm, Của tiền như thể đèn lu cạn dần Giàu nghèo ta khó lo âu, Nhiều phen đời đổi sanh sầu số ta, Phu thê xung khắc bất hoà, Đổi dời duyên nợ gẫm mà đắng cay Đẹ huynh cốt nhúc chân tay, Anh em khác xứ ở rày phương xa. Không nhờ thân tộc khó nương, Tự tay tạo lập lo lường đặng nên. Bỗng thân ta giữ cho bền Một lần té nặng chịu nên tật rầy

Xem thêm ...
Tuổi : Kỷ Mẹo Mạng : Thành Đầu Thổ Tuổi : Kỷ Mẹo Mạng : Thành Đầu Thổ

Sô này tay có quyền bàn. Công danh chức phận người sang yêu vì Không phần chơi bạn số ni. Tin phần can thiệp dễ chi đặng tròn. Đối người trong hau lòng son. Ngày sau trở mặt lai còn phản tâm. Than lộc lãnh thảm buồn thầm Cùng là huynh đệ khó lòng thờ nhau. Vợ chồng đặng hiệp muôn sau, Mới là đặng tốt phước hào bền lâu. Người hay tín ngưỡng nhiệm màu, Yêu lành chuộng phải ngõ hầu thiện tâm. Của phụ ấm ta khó cầm, Dầu có ảnh tàm đường hao ra. Đêm thanh ngớ ngẩn lòng ta, Ngĩ suy buồn tuổi vậy mà quê xưa.

Xem thêm ...
Tuổi : Canh Thìn Mạng: Bạch Lạp Kim Tuổi : Canh Thìn Mạng: Bạch Lạp Kim

Bịnh phù chiếu mạng chẳng may, Thân hình yếu duối bịnh hoài không an Lo hay lo tính đa đoan, Khổ tâm ưu lự gia đàng làm ăn. Người có mưu trí lòng băng. Tính cao lo thấp khoan hoằng mở mang. Tánh ưu kinh sách luận bàn, Ham nghe nghĩa lý là đàng sáng thông. Số ta tiền của phước hồng, Đủ ăn đủ mặc ngỏ mong đậu tài. Gia đình có số đổi thay, Đôi lần mới đặng hôm nay tạo thành. Vợ chồng hòa hiệp rành rành, Một đời bền vững chớ sanh đổi dời. Số ta chẳng đặng thảnh thơi, Khi ăn không hết khi thời ngồi không.

Xem thêm ...
Tuổi : Tân Tỵ Mạng: Bạch Lạp Kim Tuổi : Tân Tỵ Mạng: Bạch Lạp Kim

Long thần chiếu cố phước hồng, Của tiền phật đạt rầy mong sang giàu. Ta làm ra của biết bao, Gia đình tạo lập đặng hào vinh quang. Số ta chồng vợ chẳng toàn, Đổi đời cách trở đôi đàng rẻ phân. Đời sau sum hiệp nghĩa ân, Cũng là khắc ý là phần số ta. Có mưu léo lắt vậy mà, Chí khí cứng cỏi dám qua mặt người. Có duyên đi đứng tốt tươi, Quới nhơn giúp đỡ khó mười cũng xong.

Xem thêm ...
Tuổi : Nhâm Ngọ Mạng: Dương Liễu Mộc Tuổi : Nhâm Ngọ Mạng: Dương Liễu Mộc

Phải phòng té nặng chịu rày tật thân. Chìm ghe té giếng một lần, Phải phòng sông giếng là phần kỵ ta. Tánh ưa trồng tỉa đó là Tấm lòng rộng rãi ham mà thiên tâm. Cảu tiền ta khó giữ cầm, Làm ra có của lại tầm đường ho. Số khắc cha mẹ dễ nào, Làm cho phụ mẫu lao đao thương hình. Tánh người cần kiệm giữ gìn, Tuổi xuân lận đận gia đình khó nên. Trung niên vãn cảnh vững bền, Lớn tuổi tạo lập đặng nên gia đình.

Xem thêm ...
Tuổi : Quí Mùi Mạng: Dương Liễu Mộc Tuổi : Quí Mùi Mạng: Dương Liễu Mộc

Lương duyên cách trở số ta. Nhiều nơi duyên nợ vậy màkhó song. Đến sau loan phụng chung phòng, Gặp nơi hào phú phước hồng bền lâu. Rộng lòng vui vẻ ngõ hầu, Cứu người rồi lại đáo đầu không ơn. Cửa nhà dời đổi nguồn cơn, Cách xử cha mẹ dời chơn xứ người. Mới là tạo lập tốt tươi,

Xem thêm ...
Tuổi: Giáp Thân Mạng: Tuyền Trung Thủy Tuổi: Giáp Thân Mạng: Tuyền Trung Thủy

Miệng linh nòi trước những lời, Những Điều hung kiết nói thời chẳng sai. Số có quyền tước trong tay. Gần người sang trọng ý rày mến thương. Giữ thân số phận bất lương, Một lần té nặng bị thương tật rày. Số ta y lộc tiền tài, Gia đình no đủ hôm nay an toàn. Tánh tình hòa thuận tâm khoan, On nhu mềm mỏng là đàng thiện lương Tuổi xanh vận tơ gió sương, Ngữa nghiêng đôi độ là đường khổ tâm. Trung niên vãng cảnh tài lâm, Lớn tuổi phát đạt của cầm bền lâu. Không phần chơ bạn ngõ hầu, Tin cậy tử tế đáo đầu phản tâm Đệ huynh cốt nhục tình thâm, Nghĩa tình ấm lạnh có cầm như không. Số trai có khắc con dòng,

Xem thêm ...
Tuổi: At Dậu Mạng: Tuyền Trung Thủy Tuổi: At Dậu Mạng: Tuyền Trung Thủy

Khó nuôi thuở nhỏ thường ngày ôm đau. To gan lớn mật lớn tâm cao, Số người trường thọ phước hào sống lâu. Chí khí cứng cỏi cao sâu, Vui miệng hay nói đựng câu chuỵên vui, Gia đình tạo lập xong xuôi, Tiền tài y lộc dù nuôi đủ dùng. Anh em tuy có chẳng cùng, Đều một thếu sức khó tùng

Xem thêm ...
Tuổi: Bính Tuất Mạng: Ốc Thượng Thổ Tuổi: Bính Tuất Mạng: Ốc Thượng Thổ

Đoán xem số mạng như là, Bính Tuất mạng Thổ số ta như vầy. Tuổi Thổ mạng Thổ số này, Tuỏi cùng với mạng hiệp vầy trường sanh. Khó nuôi thuở nhỏ chẳng lành, Om đau kể thác nhọc nhằn mẹ cha. Trằm Phù chiếu mạng cho ta, Té sông cùng giếng vậy màn phòng âu. Tánh người khéo léo đuôi đầu, Vậy việc làm kỹ lưỡng ngõ hầu xưng tâm. Của tiền ta khó giữ càm, Sớm vô cửa trước tối tầm cửa sau. Đối người tử tế dường nào, Trở lòng phản ý biết bao nhiều lần.

Xem thêm ...
Tuổi : Đinh Hợi Mạng: Ốc Thượng Thổ Tuổi : Đinh Hợi Mạng: Ốc Thượng Thổ

Đối người tử tế dường nào, Phục nơi ngoài mật tâm bào phản khi. Của tiền y lộc số ni, Cũng là đặng hưởng vậy thì bực trung. Quản bào thời giận không cung, Ngửa nghiêng đôi độ thung dung mới là. Nợ duyên dễ tạo số ta, Một đời bề vững rầy rà khắc nhau.

Xem thêm ...
Tuổi : Mậu  Tý Mạng : Thích Lịch Hỏa Tuổi : Mậu Tý Mạng : Thích Lịch Hỏa

Vận hay dời đổi bân ba, Thường hay đi đứng cửa nhà phiên lưu. Dầu ta rộng trí sâu mưu, Cũng là đủ dụng phiền ưu vận thời. Vợ chồng thay đổi nhiều nơi, Khổ tâm chồng vợ tiếng lời không an. Người có mưu kế đa đoan, Khó ai qua mặt vững vàng phần đông. Người sang thường mến phước hồng, Nhơn tính tử tế

Xem thêm ...
Tuổi: Kỷ Sửu Mạng: Thịch Lịch Hỏa Tuổi: Kỷ Sửu Mạng: Thịch Lịch Hỏa

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương xanh, Gương điện sáng láng khôn lanh, Bổn thân có bịnh thường sanh đau hoài. Số tay lộc tiền tài, Của tiền phát đạt ngày rày ấm thân. Đời sanh ta ít khổ thân, Khổ tâm hơn hết nhiều phần ưu tư, Nợ duyên nhiều chỗ bấy chừ,

Xem thêm ...
Tuổi : Canh Dần Mạng: Tòng Bá Mộc Tuổi : Canh Dần Mạng: Tòng Bá Mộc

Đổi dời nhiều chỗ gia đường không an. Chân tay đi đứng lên đàng, Lo đón lo đáo chẳng an trong lòng. Miệng hùm gan sứa khó đòng, Bộ miệng không kín khó mong dấu rày. Ưa ai hết của chẳng hay, Ghét ai hết tiếng chê bai khinh cười.

Xem thêm ...
Tuổi : Tân Mẹo Mạng: Tòng Bá Mộc Tuổi : Tân Mẹo Mạng: Tòng Bá Mộc

Của tiền phát đạt cửa nhà ấm no. Nói ngày thẳng chịu nói co, Người có chi khí lòng lo vững vàng. Thân ta thì đặng rảnh rang, Trí ta chẳng rảnh lại càng khổ tâm. Tự tay lập nghiệp tài lắm, Bà con thiếu sức khó tầm nhờ nhau. Có tài thương mãi phước hào, Trai thời có lộc, gái vào nguyệt hoa. Thương hay sanh tiếng rầy rà,

Xem thêm ...
Tuổi : Nhâm Thìn Tuổi : Nhâm Thìn

Khó nuôi thuở nhỏ chẳng may, Đau ốm kế thác nạn tai buổi đầu. Phù trầm chiếu mạng phòng âu, Té sông té giếng ngõ hầu một khi. Số có quyền tước vậy thì, Cũng là chức phận kịp kỳ công môn.

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Tỵ Tuổi : Quí Tỵ

Tuổi Hỏa mạng Thủy số này, Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày. Sớm sanh có bịnh chẳng may, Trong mình yếu đuối hoặc rày tật thân. Gương diện vui vẻ là phần, Tánh hiền ý dễ không phân sang hèn. Cạnh tranh ngôn ngữ nhiều phen. Không nhịn lời nói thường bèn cãi nhau

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®