Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

Phép xem phần Mộ Phép xem phần Mộ

Phép xem phần Mộ

Xem thêm ...
Phép xem về việc an táng Phép xem về việc an táng

Thấy cung ly có màu sắc loang lổ chỗ ấy chẳng có chân long Ở vị trí ngọ yêu cầu là trong sạch nghiêm chỉnh, sắc tươi sáng sủa

Xem thêm ...
Phép xem bát quái: Phép xem bát quái:

Nếu đường huyết gấp lại về bên là độc, thì đoán là trăm sự chẳng yên những là.

Xem thêm ...
Phép xem  ngũ hành Phép xem ngũ hành

Máu đọng theo ký hiệu Kim là hình Máu đọng theo ký hiệu Mộc là hình Máu đọng theo ký hiệu Thuỷ là hình

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Quỷ thần chẳng phải vô cớ mà xâm, bệnh tật không phải không có nguyên nhân mà khỏi bệnh. Ngũ hành là ngũ trạng, do cảm, nóng, lạnh

Xem thêm ...
Phép xem 20 cách Phép xem 20 cách

Thấy đầu ngón cái ngay thẳng ống, có vẻ sắc tươi tỉnh, không ủ rũ co rụt lại, coi đó là được đại cát, cũng như vậy mà hung huyết không phạm, đó gọi là "Cách tươi cái".

Xem thêm ...
         Xem tiền vận (Địa cách) Xem tiền vận (Địa cách)

Tiền vận cai quản vận mệnh con người từ khi mới sinh ra cho đến năm 30 tuổi, nó cũng có vai trò khá lớn trong cuộc đời con người, song nó chỉ đặc biệt ảnh hưởng mạnh cho tới năm 30 tuổi và sau đó giảm dần liên tục. Cho nên tiền vận thuộc số cát thì thuở niên thiếu ắt được sung sướng và ngược lại.

Xem thêm ...
Xem lá trầu không Xem lá trầu không

Dạy cách xem lá trầu không, biết được cát- hung - họa - phúc , mồ mả nhà cửa có động địa gì không, tài lộc công danh hôn nhân sức khoẻ thế nào, cách giải quyết ra sao.

Xem thêm ...
Tháng 2 âm lịch Tháng 2 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

Xem thêm ...
Tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

Xem thêm ...
Tháng 9 âm lịch Tháng 9 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

Xem thêm ...
Tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 8 âm lịch Tháng 8 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 6 âm lịch Tháng 6 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 5 âm lịch Tháng 5 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 4 âm lịch Tháng 4 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 3 âm lịch Tháng 3 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 1 âm lịch Tháng 1 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Tháng 12 âm lịch Tháng 12 âm lịch

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

Xem thêm ...
Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần

“Châu huyện khai môn thiên địa tuyệt khi” Nghĩa là: Cửu châu huyền đều mở, hai khí âm dương đã hết. Sanh đúng thời cưới đúng thời sẽ có con trai

Xem thêm ...
Trai Tân lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............ Trai Tân lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............

Trăng sáng giữa ban ngày, sóng gió yên lặng. Vợ chồng lấy nhau trước nghèo sau giầu. Con cái thông minh khéo léo thi cử đỗ đạt.

Xem thêm ...
Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi,thân dậu............ Trai Nhâm lấy vợ tuổi Mùi,thân dậu............

Trời không thuận miệng, người không vừa. Lấy nhau không hợp, đường sinh bất trắc. Nếu có con học hành cũng khá nhưng về sau cũng bệnh tật rủi ro

Xem thêm ...
Trai Quý lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............ Trai Quý lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............

Rồng chầu cọp núp. Đau chó sanh hoa tre. Trường thọ mà phú quý, nếu lấy nhau mà ở xa quê hương thì con cháu đều đại tiến phúc lộc đời đời.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®