Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

Trai Bính lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............... Trai Bính lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần...............

“Hoa hồng lạc địa – Niên thư thọ lão” Nghĩa là: Hoa hồng rơi đầy đất, lúc trẻ bôn tẩu nhiều thì thọ cao, vợ sinh sản khó, có khi nguy mạng, sanh con trai nhiều thì hợp, sanh con gái khó nuôi, nếu không có thiếp cũng có con trai.

Xem thêm ...
Trai Đinh lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............... Trai Đinh lấy vợ tuổi tý,sửu,dần...............

“Đào nguyên yến hội bviết tự khai hoa” Nghĩa là : Tình duyên vui đẹp, con cái đầy đàn, học hành đỗ đạt. Trung niên gặp hạn xấu, có đưa con trai yểu vong, tuổi già đưa con bỏ đi rồi sau trở về sum hợp mẹ cha.

Xem thêm ...
Trai Mậu lấy vợ tuổi tý,sửu,dần................ Trai Mậu lấy vợ tuổi tý,sửu,dần................

“Ngư du tiểu ngạch hữu tử cách trở ‘’ Nghĩa là : Cá lội đụng đầu, có con cách trở. Vợ chồng gặp nhau ở nơi xứ lạ quê người thì được. Bằng mà ở chỗ đồng hương thì bần cùng cơ khổ, có con khó nuôi

Xem thêm ...
Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần................ Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần................

“Nông trang điền canh đại lộc tam cốc” Nghĩa là : Ruộng vườn cày cấy có lời về lúa thóc tằm dâu. Vợ chồng trước cực giàu sang hợp chăn nuôi trồng trọt cần cù mà giàu, con cái khá giả.

Xem thêm ...
Ngày thiên tai địa hoạ Ngày thiên tai địa hoạ

Một Năm Chín Chuột đào hang Hai Sáu Mười Thỏ ăn lang cả ngày Ba Bảy Mười một Ngựa bay Bốn Tám Mười hai Gà đà gáy tan

Xem thêm ...
 Tránh tam tai (kỵ cất nhà và cưới gả) Tránh tam tai (kỵ cất nhà và cưới gả)

Tuổi nào gặp (tam tai) không những cất nhà không tốt mà lấy vợ cũng xấu. Đây chỉ kể năm tam tai của tuổi con trai còn tuổi con gái không có sao vì hôn nhân là phần người nam

Xem thêm ...
Tháng, ngày và giờ sát chủ Tháng, ngày và giờ sát chủ

Sang qua mười một cột cây dê nằm Tháng chạp, mười, sáu, tám, năm Rồng nặng biển băc bắt tăm ba đào Ấy ngày sát chủ trước sau Xây dựng cưới gả chủ chầu Diêm Vương

Xem thêm ...
  Ngày sát chủ (kỵ xây cất cưới gả) Ngày sát chủ (kỵ xây cất cưới gả)

Giêng rắn, hai chuột, ba dê năm Bốn mèo, sáu chó, khỉ tháng năm Tám trâu, chín ngựa, bảy heo nái Một cọp, mười gà, chạp rồng xâm

Xem thêm ...
  Bốn mùa sát chủ Bốn mùa sát chủ

Mùa Xuân sát chủ ở những ngày Ngọ ·Mùa Hạ sát chủ ở những ngày Tý

Xem thêm ...
 Mỗi tháng lại có một ngày sát chủ Mỗi tháng lại có một ngày sát chủ

Tháng 1, 5, 9 sát chủ ở các ngày Tý § Tháng 2, 8, 10 sát chủ ở các ngày Mão

Xem thêm ...
  Giờ sát chủ Giờ sát chủ

Tháng 1, 7 sát chủ tại giờ Dần Tháng 2, 8 sát chủ tại giờ Tỵ Tháng 3, 9 sát chủ tại giờ Thân

Xem thêm ...
  Ngày thọ tử (trăm sự đều kỵ) Ngày thọ tử (trăm sự đều kỵ)

Giêng chó nằm kề gối bình an 1 Bính Tý Hai rồng chấn phục núi thâm san 2 Nhâm Thìn Tân ba lợn béo chuông còn đóng 3 Tân Hợi Đinh bốn xà đeo ngọc rõ ràng

Xem thêm ...
Giờ thọ tử (trăm sự điều kỵ) Giờ thọ tử (trăm sự điều kỵ)

Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Dậu Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Thìn Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Tuất Thọ tử ở tại giờ Mùi (2 - 3 giờ chiều)

Xem thêm ...
  Ngày nguyệt kỵ (trăm sự đều kỵ) Ngày nguyệt kỵ (trăm sự đều kỵ)

Mồng năm, mười bốn, hai ba Làm gì cũng bại chẳng ra việc gì

Xem thêm ...
  Ngày tam nương sát Ngày tam nương sát

Thương tuần sơ tam dữ sơ thất (mồng 5 và mồng 7) ü Trung tuần thập tam, thập bát dương (13 và 18)

Xem thêm ...
Tháng xuất gia của con gái Tháng xuất gia của con gái

Phòng phu chu - kỵ với chồng Phòng thê chủ - kỵ với bản thân Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân.

Xem thêm ...
Ngày ngưu lang chức nữ Ngày ngưu lang chức nữ

Mùa xuân nghe tiếng kim Kê Mùa hè chạy Thỏ chạy biệt tăm băng ngàn Thu Hầu đông Hổ lâm san Ngưu lang chức nữ vầy đàn sao đang

Xem thêm ...
Năm hoang ốc Năm hoang ốc

ü Nhất cát ü Nhì Nghi ü Tam địa Sát ü Tứ tấn tài ü Ngũ thọ tử ü Lục hoang ốc Khi chọn trùng Nhất kiết, Nhị Nghi, Tứ tấn tài thì rất tốt còn gặp Tam địa sát, ngũ thọ tử và Lục hoang ốc thì rất xấu không nên xây dựng.

Xem thêm ...
Tránh ngày loang ốc Tránh ngày loang ốc

Mùa xuân hoang ốc tại những ngày Thân Mùa hạ hoang ốc tại những ngày Dần Mùa thu hoang ốc tại những ngày Mẹo Mùa đông hoang ốc tại những ngày Mùi

Xem thêm ...
Tránh tứ kim lâu Tránh tứ kim lâu

Nhất kim lâu thân kỵ gia trưởng ốm tai nạn. 2. Nhị kim lâu thế kỵ vợ chủ nhà đau ốm chết chóc. 3. Tam kim lâu tử kỵ các con hay bị tai nạn. 4. Tứ kim lâu lục sát kỵ gia súc không nuôi được.

Xem thêm ...
Ngày kim thần thất sát Ngày kim thần thất sát

Thất sát tinh là những ngày có sao Giác - Can - Khuê - Lâu - Quỷ - Ngư và Sao tỉnh.

Xem thêm ...
Nhân chuyên - Trực tinh - Sát cống Nhân chuyên - Trực tinh - Sát cống

Đây là bộ sao rất tốt cho sự xây cất nhà cửa cách xem theo bảng lập thành sau đây.

Xem thêm ...
Bảng lập thành Ngày bất tương Bảng lập thành Ngày bất tương

Bính Dần - Đinh Mão - Bính Tý - Kỷ Mão Mậu Tý - Canh Dần - Tân Mão Hai Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tỵ - Canh Tuất Ba Ất Sửu - Đinh Sửu - Kỷ Tỵ - Đinh Dần

Xem thêm ...
 Sao nhị thập bát tú. Sao nhị thập bát tú.

Giác - Cang- Đê - Phòng - Tâm -vĩ - Cơ - Đẩu - Ngưu - Nữ - Hư - Nguy - Thất - Bích - Khuê - Lâu - Vị - Mão - Tất - Chuỷ - Sâm - Tỉnh - Quỷ - Liễu - Tinh - Trương - Dực - Chẩn.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®