Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

Bảng tra Cung & Mệnh phối hợp Bảng tra Cung & Mệnh phối hợp

Nếu được tương sanh thì nên bằng nghịch khác thì suy bại tám cung của chúng ta, tượng theo bát quái gọi là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài

Xem thêm ...
Trai cung Càn lấy gái cung........... Trai cung Càn lấy gái cung...........

Lương Càn phục vụ tốt vừa thôi Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi Con cháu trung bình không bạo phát Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi

Xem thêm ...
Trai cung Khảm lấy gái cung.................. Trai cung Khảm lấy gái cung..................

Lưỡng Khảm trụng cung cũng tạm nhàn Cưới nhau sớm phải chia trung tang Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ Con cháu rồi sau cũng có đàn

Xem thêm ...
Trai cung Cấn lấy vợ cung .................... Trai cung Cấn lấy vợ cung ....................

Duyên hoà lưỡng cẩn thật gian nan Một khúc tương tư mấy nhịp đàn Nghèo khổ gần nhau giàu cách trở Xa quê hoà hiệp số thanh nhàn

Xem thêm ...
Trai cung Chấn lấy gái cung .................... Trai cung Chấn lấy gái cung ....................

Rừng cao gió lạnh vụt ào ào Hoá trái tơi bời cành lá hao Lập nghiệp gian nan mới đạt chí Phước lành cũng được hưởng về sau

Xem thêm ...
Trai cung Tốn lấy gái cung ................. Trai cung Tốn lấy gái cung .................

Hai Tốn yêu nhau hoá hại nhau Gần nhau thì số chịu thương nhau Cửa nhà thiếu hụt con đau bệnh Gần khó, xa ra mới được giàu

Xem thêm ...
Trai cung Ly lấy gái cung .................. Trai cung Ly lấy gái cung ..................

Lương Ly chưa hiệp thấy mới suy Hai hoá gặp nhau tắt có khi Nghèo khó gặp nhau giàu tử biệt Vợ chồng đôi ngả con phân ly

Xem thêm ...
Trai cung Khôn lấy gái cung ................... Trai cung Khôn lấy gái cung ...................

Tai nạn liên miên khổ dập dồn Nếu tình duyên kết Khôn với Khôn Công danh sự nghiệp mòn con mắt Kẻ ở người đi cách nước non

Xem thêm ...
Trai cung Đoài lấy gái cung .................. Trai cung Đoài lấy gái cung ..................

Nhật lạc non đoài sương sắp rơi Gặp nhau rồi cũng cách đôi nơi Nếu không khăn trắng cài lên tóc Thì khổ triền miên cả cuộc đời

Xem thêm ...
Vợ chồng cung đồng mạng Vợ chồng cung đồng mạng

Đồng cung - đồng mạng bất tương khuy Chiến khắc tưởng phùng vong mặc bi Nam hữu tiên hôn thành phú quý Nữ phùng hậu giá bảo tương thuỳ

Xem thêm ...
Bát san tuyệt mạng (có thể chết) Bát san tuyệt mạng (có thể chết)

Bà Càn đi chợ Hồ Ly Mua con cá Cấn làm chi Tốn tiền Ông Khảm lại học làm Khôn Gánh nước non Đoài té Chấn gãy lưng

Xem thêm ...
Bát san giao chiến (rầy rà luôn) Bát san giao chiến (rầy rà luôn)

Càn kỵ tốn và ngược lại

Xem thêm ...
Chọn Năm,Tháng,Ngày,Giờ để trai gái dựng vợ gả chồng. Chọn Năm,Tháng,Ngày,Giờ để trai gái dựng vợ gả chồng.

Đó là phép chọn Can - Gì và Cung - Mệnh đó là 3 yếu tố chính yếu không nên sơ suất.

Xem thêm ...
  Ngày tam nương sát Ngày tam nương sát

(Trăm năm đều kỵ, chánh kỵ xuất hành)

Xem thêm ...
TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA

Phòng phu chu - kỵ với chồng Phòng thê chủ - kỵ với bản thân Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ

Xem thêm ...
BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ

- Gái tuổi Mão - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12 - Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

Xem thêm ...
Mạng Kim Mạng Kim

Bình giải: So mạng của đôi trai gái tìm biết mạng xem kim mà thuộc loại kim nào? Nếu là kiếm phong kim và sa trung Kim thì càng nên phối hợp với người có màng hoá

Xem thêm ...
Mạng Mộc Mạng Mộc

Bình giải: Trong sáu loại thuộc mạng mộc chỉ có độc một chữ Bình địa Mộc thì không sợ kim trái lại cần phải phối hợp với Kim mới trở thành vật hữu dụng được

Xem thêm ...
Mạng Thuỷ Mạng Thuỷ

Bình giải: Đại hải và Thiên hà Thuỷ, không sợ Thổ gặp Thổ mạng phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn bốn loại Thuỷ khắc là Giang hạ, Trương lưu, Tuyên Trung và Đại khuê Thuỷ

Xem thêm ...
Mạng Hoả Mạng Hoả

Bình giải: Ba loại Phúc đăng, Lư trung, Sơn dầu hoả đều đại kỵ thuỷ mạng. Nếu gặp nước thì ba loại lửa ấy tắt ngay, còn Thiên thượng, Sơn hạ và mạng thuỷ vì ba loại hoả này gặp Thuỷ

Xem thêm ...
Mạng Thổ Mạng Thổ

Bình giải: Ba loại Thộ Lộ Bàng - Đại Trạch – Sa Trung không sợ mộc. Được phối hợp với mộc thì công danh rạng rõ, phát đạt mọi đường. Chỉ có Thành đầu Thổ

Xem thêm ...
Vợ chồng cùng một mạng Vợ chồng cùng một mạng

Thí dụ vợ chồng cùng một mạng như Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ thì sao? Điều này có 2 thuyết Một thuyết nói là tốt Lưỡng kim thành khí (hợp thành vật dụng)

Xem thêm ...
Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý,sửu......... Trai Giáp lấy vợ tuổi Tý,sửu.........

“Chính quế thiềm cung hoàn nhập tại vong” Nghĩa là: Bẻ quế nơi cung, thiềm vợ chồng vui đẹp có quyền thế về tư pháp, nhưng thiếu âm đức con cháu về sau bị lọt vào lưới và tai vạ.

Xem thêm ...
Trai Ất lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần............. Trai Ất lấy vợ tuổi Tý,sửu,dần.............

“Long hổ tự phục sanh khuyển đầu trúc” Nghĩa là: Rồng cọp đều quy đầu chó tre là công đắc lộ, con cái phát đạt, công danh có nhưng tài lộc kém. Trai Ất lấy vợ tuổi Sửu và Dần

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®