Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

PHÉP XEM SỐ PHÉP XEM SỐ

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý đó là 10 thiên can. Tý, sửu, dần, Mão, thìn, tỵ, ngọ mùi ,thân, dậu, tuất, hợi, đó là 12 địa chi.

Xem thêm ...
PHÉP XEM BÓI PHÉP XEM BÓI

Thiên - can, Địa - chi Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý là 10 Thiên - can. Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi , thân, dậu, tuất, hợi là 12 Địa - chi.

Xem thêm ...
Thiên - can, Địa - chi Thiên - can, Địa - chi

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý là 10 Thiên - can. Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi , thân, dậu, tuất, hợi là 12 Địa - chi.

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc âm, dương Can, Chi thuộc âm, dương

Giáp, bính, mậu, canh, nhâm thuộc dương; ất, đinh, kỷ, tân, quý thuộc âm

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương

Giáp, ất, thuộc Mộc, là phương Đông; bính, đinh thuộc Hoả là phương Nam; mậu, kỷ, thuộc Thổ là Trung - ương; canh

Xem thêm ...
Năm con hợp hoá năm hành Năm con hợp hoá năm hành

Giáp hợp với kỷ hoá Thổ; ất hợp với canh, hoá Kim;

Xem thêm ...
Sáu chi hợp thuộc năm hành Sáu chi hợp thuộc năm hành

Tý hợp với sửu, thuộc Thổ; dần hợp với hợi; thuộc Mộc mão hợp với tuất, thuộc Hoả; thìn hợp với dậu, thuộc Kim

Xem thêm ...
Ba cách hình Ba cách hình

Tý hình mão, mão hình tý, là cách hình vô lễ

Xem thêm ...
Mười hai tháng kiến chi Mười hai tháng kiến chi

Tháng giêng kiến Dần, tháng hai kiến Mão, tháng ba kiến Thìn

Xem thêm ...
24 khí tiết 24 khí tiết

Tháng giêng tiết Lập xuân và Vũ thuỷ; tháng hai tiết Kinh chập và Xuân phân

Xem thêm ...
Năm sắc thuộc mười hai chi và bốn mùa, bốn phương Năm sắc thuộc mười hai chi và bốn mùa, bốn phương

Sắc lam (xanh) thuộc dần, mão, thìn, mùa Xuân, phương Đông

Xem thêm ...
Năm sắc thuộc năm hành Năm sắc thuộc năm hành

Sắc Hồng thuộc Hoả (lửa); sắc Hoàng thuộc Thổ (đất); sắc Lam thuộc Mộc (cây); sắc Bạch thuộc Kim (loài kim); sắc Hắc thuộc Thuỷ (nước).

Xem thêm ...
Phép xem bói Phép xem bói

Gặp việc thình lình thì tuỳ thời gian lúc nào cũng được, bất câu nhất định; nếu việc định sẵn mà chuyên thành chọn thời gian

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Phàm người xin bói Cốt ở lòng thành Xem đùa vô ích Cầu thật mới linh Hoạ giáng kẻ dữ Phúc cho người lành Nếu hỏi sự quấy Phật chẳng chứng minh.

Xem thêm ...
Phép xem tuổi người chết có phạm gì không? Phép xem tuổi người chết có phạm gì không?

Dùng tuổi của người chết tính theo bàn tay sau thì sẽ biết được sau khi mất đi thì con cháu sẽ bình an,phát đạt hay bị vất vả ra sao?

Xem thêm ...
Ngày Hung nhưng không Kỵ Ngày Hung nhưng không Kỵ

Người xưa đã từng kinh nghiệm là những ngày bị phạm Đại hung tinh và hung tinh thì không dùng,các ngày thứ hung có nhiều cát tinh thì dùng được

Xem thêm ...
Ngày sát chủ dương: Ngày sát chủ dương:

Một, Chuột (Tý) đào hang đã an, Hai, Ba, Bảy, Chín, Trâu (Sửu) tan hợp bầy, Nắng Hè Bốn, Chó (Tuất) sủa dai, Sang qua Mười một cội cây Dê (Mùi) nằm,

Xem thêm ...
Ngày sát chủ âm: Ngày sát chủ âm:

Giêng Rắn (Tỵ), Hai Chuột (Tý), Ba Dê (Mùi) nằm, Bốn Mèo (Mão), Sáu Chó (Tuất), Khỉ (Thân) tháng năm,

Xem thêm ...
 Phép đặt cây đòn tay nhà Phép đặt cây đòn tay nhà

Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế.

Xem thêm ...
Phép tính Hoang ốc: Phép tính Hoang ốc:

Cách tính Hoang Ốc&Kim lâu dùng tính tuổi khi mua đất,làm nhà,dọn văn phòng,cửa hàng,sửa chữa nhà cửa.v.v...

Xem thêm ...
Ngày tháng kỵ & hợp với tuổi Ngày tháng kỵ & hợp với tuổi

Tỵ,dậu,sửu Hợp năm, tháng, ngày, giờ Tỵ, Hợi là đại cát. Kỵ năm, tháng, ngày, giờ Thìn và hướng Bính, Nhâm, Đinh, Quý là Đại sát.

Xem thêm ...
Sao Thái âm Sao Thái âm

Nam giới tuổi:08-17-26-35-44-53-62-71-80 nữ giới tuổi:04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 Thái âm chiếu mệnh năm nay Để không đau mắt trục tay trẹo giò Đàn ông có nặng nhẹ lo Đàn bà khẩu thiệt đôi co rầy rà

Xem thêm ...
Sao Thuỷ diệu Sao Thuỷ diệu

Nam giới tuổi:12-21-30-39-48-57-66-75-84 nữ giới tuổi:09-18-27-36-45-54-63-72-81 Thuỷ diệu thuộc về thuỷ tinh Trong năm nhục nhục chống kình hiểm nguy Đạo tặc phản phúc có khi Huyền võ chiếu mệnh lâm thời tà gian

Xem thêm ...
Sao Hoả đức ( Vân Hớn - Vân hán) Sao Hoả đức ( Vân Hớn - Vân hán)

Nam giới tuổi:06-15-24-33-42-51-60-69-78 nữ giới tuổi:11-20-29-38-47-56-65-74-83 Vân hán cũng nhẹ không sao Trong năm khẩu thiệt lao đao sơ sài Đầu năm đổ bác bạc bài Làm nhiều ăn ít hao tài bất an

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®