Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

Sao Mộc đức Sao Mộc đức

Nam giới tuổi:09-18-27-36-45-54-63-72-81 nữ giới tuổi:03-12-21-30-39-48-57-66-75-84 Mộc đức nhằm tuổi năm nay Tháng mười tháng chạp được ngay tin mừng Có kẻ trợ cấp không chừng Tiền bạc vay lãi đem dưng nhẹ nhàng

Xem thêm ...
Sao Thổ tú Sao Thổ tú

Nam giớ tuổi:11-20-29-38-47-56-65-74-83 Nữ giới tuổi:05-14-23-32-41-50-59-68-77 Thổ tú sao ấy phải lo Tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn Tháng một tháng tám chẳng an Kị trong hai tháng thiếp chàng bi ai

Xem thêm ...
Sao Kế đô Sao Kế đô

Nam giới tuổi:07-16-25-34-43-52-61-70-79 nữ giới tuổi:10-19-28-37-46-55-64-73-82 Kế đô chiếu mệnh năm nay Tháng ba tháng chín bi ai khóc ròng Đàn bà vận mệnh long đong Ốm đau tang chế nặng trong năm này

Xem thêm ...
Sao La hầu Sao La hầu

Nam giới tuổi:10-19-28-37-46-55-64-73-82 Nữ giới tuổi:o6-15-24-33-42-51-60-69-78-87 La hầu hạn ấy nặng thay Tháng gjêng tháng bảy kị ngay chẳng hiền Môn trung đổ bạc hao tiền Tửu sắc tài khí đảo điên như là

Xem thêm ...
      Dâng hương cúng tam tai thần giáng hạ Dâng hương cúng tam tai thần giáng hạ

Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp năm Dần, Mão, Thìn có Tam tai. Năm Dần là đầu Tam tai, năm Mão giữa Tam tai, năm Thìn cuối Tam tai. 2. Tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất thì có Tam tai

Xem thêm ...
Giải Cô thần quả tú Giải Cô thần quả tú

Phật thánh cúng dàng đương thiên bái đảo sám tạ lễ giải cô thần quả tú cờ an bản mệnh diên sinh sự kim thần tín chủ Ngọc bệ phủ lịch nhất tâm ngôn niệm thần đẳng mệnh sinh trần thế

Xem thêm ...
Lễ Nhương tinh, Nghênh tinh, dâng sao giải hạn Lễ Nhương tinh, Nghênh tinh, dâng sao giải hạn

Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách Tuệ nhãn diêu quan Viên hữu:.. Việt Nam quốc:...

Xem thêm ...
Sao Thái dương Sao Thái dương

Nam giới tuổi:05-14-23-32-41-50-59-68-77 nữ giới tuổi:07-16-25-34-43-52-61-70-79 Thái dương chiếu mệnh năm nay Tháng mười tháng sáu có mà tiền vơ Cầu trời lạy phật na mô Sao tốt ở phải cây khô ra chồi

Xem thêm ...
Sao Thái Bạch Sao Thái Bạch

Nam giới tuổi:04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 Nữ giới tuổi:08-17-26-35-44-53-62-71-80 Thái bạch hạn ấy nặng thay Nam nữ máu huyết kị rày gươm đao Kim tinh bạch hổ vì sao cứ mặc áo trắng chiếu vào phương tây

Xem thêm ...
Phép tính năm Phép tính năm

1. Như người sinh tại sau tiết Lập xuân trong tháng giêng năm đó, đều lấy Can Chi của năm đó làm chủ. 2. Như sinh tại trước tiết Lập xuân trong tháng giêng năm đó, đều lấy Can Chi của năm trước làm chủ.

Xem thêm ...
 Phép tính tháng Phép tính tháng

Phép tính tháng thì do năm sinh của người ấy độn ra can chi của tháng làm chủ, lấy tiết lịch làm cương. Có ba cách khu biệt như sau:

Xem thêm ...
Phép tính Ngày Phép tính Ngày

Mùng một (5 chỉ) · Mùng hai (1 lạng) · Mùng ba (8 chỉ) · Mùng bốn (1 lạng, 5 chỉ) · Mùng năm (1 lạng, 6 chỉ) · Mùng sáu (1 lạng, 5 chỉ) · Mùng bảy (8 chỉ) · Mùng tám (1 lạng, 6 chỉ)

Xem thêm ...
Phép tính Giờ Phép tính Giờ

Giả tỷ như người xem số sinh năm Giáp Tý là 1 lạng 2 chỉ, tháng giêng là 0 lạng, 6 chỉ, ngày mùng 1 là 0 lạng 5 chỉ, giờ Tý là 1 lạng 6 chỉ rồi toán cộng lại

Xem thêm ...
 2 lạng, 2 chỉ 2 lạng, 2 chỉ

Người này thân hàn cốt lạnh,...

Xem thêm ...
2 lạng, 3 chỉ 2 lạng, 3 chỉ

Số này suy ra xương nhẹ lắm,...

Xem thêm ...
2 lạng, 4 chỉ 2 lạng, 4 chỉ

Số này suy ra không có phúc lộc,...

Xem thêm ...
2 lạng, 5 chỉ 2 lạng, 5 chỉ

Xem số này tổ nghiệp suy vi,...

Xem thêm ...
2 lạng, 6 chỉ 2 lạng, 6 chỉ

Số này trót dời khốn khổ về sự cầu no ấm,...

Xem thêm ...
2 lạng, 7 chỉ 2 lạng, 7 chỉ

Số này một đời làm công việc ...

Xem thêm ...
2 lạng, 8 chỉ 2 lạng, 8 chỉ

Số này một đời làm vịêc lộn xộn ...

Xem thêm ...
2 lạng, 9 chỉ 2 lạng, 9 chỉ

Số này luẫn quẫn, chưa hề được hanh thông,...

Xem thêm ...
3 lạng 3 lạng

Số này lao lực phong trần,...

Xem thêm ...
3 lạng, 1 chỉ 3 lạng, 1 chỉ

Số này cũng vất vả lật đật về đường sinh kế,...

Xem thêm ...
3 lạng, 2 chỉ 3 lạng, 2 chỉ

Số này khoảng năm xưa thì gặp những vận rủi,...

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®