Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Lý số :

 Mộng về: Tiên, Phật, tăng ni, quỷ thần Mộng về: Tiên, Phật, tăng ni, quỷ thần

Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi · Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh · Lão quân, Chân nhân đều là điềm đại cát · Thấy hình vẽ Thần Phật, được người kính trượng · Xem tượng Thần Phật, điềm vợ có con

Xem thêm ...
   Mộng về: Sát hại, đả thương, cãi nhau Mộng về: Sát hại, đả thương, cãi nhau

Bị người sát hại, thuộc về đại cát · Giết chết người khác, điềm rất giàu sang · Cầm đao tự sát, thuộc về đại cát · Giết người máu dính áo mình, chủ về được của. · Mình bị dao đâm, ra vào khoái lợi

Xem thêm ...
Mộng về: Ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy Mộng về: Ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy

Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài · Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị · Mình cấy lúa ruộng, chủ về xuất hành · Thấy người cấy ruộng, lộc vị tới nơi · Dạy người cày cấy, người xa sắp về

Xem thêm ...
Mộng về: Nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc Mộng về: Nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc

Đi trên mặt nước, chủ về sự cát · Đứng trên mặt nước, chủ về sự hung · Nước trôi lồng lộng, điềm có tân hôn (vợ chồng mới) · Trên nước lửa bốc, chủ về đại cát · Tự mình ở trong nước, điềm đại cát lợi

Xem thêm ...
 Mộng về: Rồng rắn, chim, muông Mộng về: Rồng rắn, chim, muông

Cưỡi rồng vào nước, điềm có ngôi sang · Rồng ngủ trong nước, sở cầu toại ý · Rồng ngang giữa cửa, điềm đại cát xương · Thấy rồng chết mất, điềm mất ngôi sang · Rồng tới lên núi, được toại sở cầu

Xem thêm ...
 Mộng về: Các giống súc vật Mộng về: Các giống súc vật

Trâu lên triền núi, điềm đại cát xương · Dắt trâu lên non, sẽ được phú quý · Sừng trâu có huyết, ngôi tới Tam công · Thấy trâu húc người, mọi sự chẳng toại · Trâu ra ngoài cửa, sự tốt tới ngay

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Phàm như mộng triệu là những cảnh tượng, tình hình hay là thanh âm mà hằng ngày trong tâm chí không thường tư tưởng tới, mắt không thường trông thấy, tai không thường nghe tiếng

Xem thêm ...
Khảo về điềm Mộng Khảo về điềm Mộng

Ông Trang Tử nói rằng: "Bậc chí nhân (người đức hạnh đúng đắn) không có mộng". Vì bậc chí nhân không có lòng ham muốn, cho nên không có mộng vậy

Xem thêm ...
Mộng kỳ dị Mộng kỳ dị

Từ lang Trung mộng thấy một vị thần nhân xách một cái giỏ tre, trong đựng toàn những mũi người, tới gần mà biểu Từ lang Trung rằng: "Hình tướng của quan Lang Trung chẳng phải là bạc,

Xem thêm ...
Mộng ác Mộng ác

Vương Đôn mưu phản, trước khi chưa cử binh, từng mộng thấy một cây mọc thủng trời. Tỉnh dậy chẳng hiểu lẽ chi, bèn đem hỏi khắp mọi người, phần nhiều chẳng ai giải được

Xem thêm ...
Phú xem giò gà Phú xem giò gà

Cách dạy xem chân gà biết được cát - hung-hoạ - phúc trong gia đạo và Âm dương trạch có động chạm gì không. Cách giải quyết.

Xem thêm ...
               Phép xem chân gà Phép xem chân gà

Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước. Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long. Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ.

Xem thêm ...
Phép xem Đầu Gà Phép xem Đầu Gà

Nếu thấy không tươi, nhắm mắt, ngậm miệng, lại có máu kết chằng chịt là độc !

Xem thêm ...
Phép xem huyết Gà Phép xem huyết Gà

Nếu về mùa Xuân và Hạ thấy huyết đỏ tươi là lành, đen là độc. Nếu về mùa Thu và Đông thấy huyết sâm đen là tốt, đỏ là độc.

Xem thêm ...
Cách chuẩn bị & Lễ xin xem chân Gà Cách chuẩn bị & Lễ xin xem chân Gà

Con gà phải rửa sạch chân. Tay trái cầm chân trái của gà. Tay phải cầm chân phải của gà, mà cầu khấn rằng:.......

Xem thêm ...
Phép xem về Thổ trạch Phép xem về Thổ trạch

- Thổ mà có đới hoả, thì luận rằng: nhà đất này mua của nhà có mới có người chết sao đây ?

Xem thêm ...
Phép xem phần Mộ Phép xem phần Mộ

Kim sinh ở cung càn hợi ấy là: mạch nhâm, thấy kim sinh mộc lại tới, cùng thuỷ sinh mộc thời tìm cấn long hoặc là mộc sinh hoả phong

Xem thêm ...
Phép xem bệnh tật Phép xem bệnh tật

Nhãn tật bất minh, tai điếc, sườn đau Kinh hoàng, mồm nói lảm nhảm Kim sinh bệnh phổi phát ra Rãi nóng, ho sặc, âm hư mọi điều

Xem thêm ...
Phép xem chung khu vực liền kề Phép xem chung khu vực liền kề

Lại xem một quẻ dân làng Nguyên Kim Phật vị, long thần tiếp theo Thành hoàng ở vận chiêu chiêu Chăn nuôi dân sở tại cùng đều thế cung

Xem thêm ...
Phép xem quẻ cầu tài Phép xem quẻ cầu tài

Thế mộc, tý hoả ứng vào phân minh Trong ngoài lại thấy hoả sinh Tiền tài được lắm rành rành vui thay.

Xem thêm ...
Phép xem về xuất hành Phép xem về xuất hành

Sinh nhập thì: đi nhanh chóng có thừa, khắc nhập thì đoán: y như tai nàn

Xem thêm ...
Phép xem tổng luận Phép xem tổng luận

Vận Kim mà bên trái, bên phải có hoả xuyên qua, là quẻ tại hoạ tự nhiên đó mà.

Xem thêm ...
Phép xem điềm lành hay dữ Phép xem điềm lành hay dữ

Thời tiết biết rằng: Quỷ mỵ ở xa. tiên cơ phù phép phải tra, Hung thần mới chết nó làm đấy thôi. Nội ly phát động trên mây,

Xem thêm ...
Phép xem về mất của người nào lấy Phép xem về mất của người nào lấy

Phép xem về mất của người nào lấy

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®